Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм"

Кръгла маса на тема „Тенденции в развитието на глобалния туризъм“ организира катедра „Икономика на туризма“. В научния форум, който се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, взеха участие преподаватели и докторанти от висшите училища в страната, представители на браншовите организации в туризма и туристическите предприятия. Гости на събитието бяха Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката с ресор туризъм, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, Светлана Атанасова, председател на УС на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма, Анелия Генова от Министерството на икономиката и енергетиката, д-р Ваня Рагина, координатор в Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и др.

Кръглата маса бе открита от проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, който изтъкна, че форумът е традиционен и в него взима участие елитът на българската наука и практика в областта на туризма.

При откриването на кръглата маса. Отляво надясно: проф. Валентин Гоев, проф. Димитър Тадаръков, Бранимир Ботев, проф. Христо Първанов, Светлана Атанасова, проф. Манол Рибов

 Туризмът е сред най-развиващите се и динамични индустрии в света заедно с ИТ услугите, а България е част от този процес като сериозна дестинация с голяма диверсификация на предлаганите продукти, посочи зам.министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев. Той поздрави проф. Тадаръков за организирането на кръглата маса, като подчерта, че не са много форумите, съчетаващи науката и опита на администрацията. „Секторът вече не е просто бранш, а структуроопределяща индустрия, която формира директно близо 14 на сто от брутния вътрешен продукт на страната ни по данни на Световната организация по туризъм към ООН“, подчерта Ботев. Зам.-министърът конкретизира, че всеки седми лев в страната идва от туризма, като индиректно тази индустрия внася близо 5,5 млрд. евро в икономиката ни. Тези дни предстои Министерският съвет да одобри отрасловата стратегия за туризма до 2030 г., която е първата за страната ни с дългосрочен хоризонт, каза Ботев. Той се спря и на големите възможности на България да бъде лидер по оползотворяване на минералните и термалните си води, да съчетае своите природни красоти, богата история и бързо развиващите се и генериращи най-голям туристически интерес СПА и уелнес услуги.

Зам.-ректорът на УНСС проф. д-р Валентин Гоев приветства участниците във форума от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той припомни, че сезонният индекс на БВП сочи ръст с над 10 на сто за третото тримесечие и това се дължи именно на туризма.

По време на форума в голямата конферентна зала

Прагматична идея за развитието на т.нар. поклоннически туризъм даде проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, които изрази увереност, че дебатите около кръглата маса ще формират нови перспективни виждания.

Тук в тази зала е настоящето и бъдещето на туризма, посочи Румен Драганов, председател на Института за анализи и оценки в туризма. Искаме България да се развива така, че да задържи европейско ниво. Можем да надградим нашето археологическо и архитектурно наследство и да направим туризма по-привлекателен. Успешна работа на форума и постигане на приложими резултати в практиката, пожела на участниците в кръглата маса и Светлана Атанасова, председател на УС на Българската асоциация на туристическите агенции.

Румен Драганов

Работата на форума бе организирана в четири заседания. Доклади изнесоха представители от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, Икономическия университет – Варна, бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Тракийския университет в Стара Загора, Варненския свободен университет, НСА, Международното висше бизнес училище в Ботевград, Аграрния университет в Пловдив.

Студентите в залата

Водещи презентации направиха проф. д.-р Димитър Тадаръков „Франчайзингът: атрактивна бизнес концепция за хотелиерските предприятия“, проф. д-р Манол Рибов „За необходимостта от преосмисляне на теорията за туризма“, проф. д-р Таня Парушева „Световното наследство: израз на глобалната култура“ и др.

Представените на форума 54 научни статити са публикувани в специален брой на факултетното научно списание "Инфраструктура и комуникации" на български и английски език, с редакционна колегия от хабилитирани лица по туризъм от водещи университети в страната.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема "Тенденции в развитието на глобалния туризъм" ...