Среща на ректора с посланика на Република Франция у нас

понеделник, 19 май 2014 13:33

Среща на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев с посланика на Република Франция Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан се проведе в университета. В нея взеха участие и директорът на Френския институт в България Гийом Робер, доц. д-р Стоян Тагарев от катедра „Недвижима собственост“ и гл. ас. д-р Цветомир Цанов от катедра „МИО и бизнес“.

Проф. Статев запозна гостите с историята и структурата на УНСС. Той изтъкна силата на традициите, предимствата на отличната академична подготовка, както и свободата на мисълта, установена от основателите на университета в духа на  либералните ценности - символи на френската република. Ректорът открои успешната реализация на университетски кадри на високи управленски и експертни позиции в академичната, обществената и икономическа сфера в България и в структури на Европейския съюз. Той подчерта също устойчивото прилагане на добри европейски практики и критерии като равнопоставеността на жените в академичния състав, които заемат над половината от ръководните постове на факултетите.

Ректорът сподели, че от тази учебна година студенти се изучават в новата съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote d'Opale (ULCO). Посланик дьо Кабан прояви интерес към идващите в УНСС по програма „Еразъм“ студенти от Франция. Той изтъкна предимствата на мобилността и предпоставките за трайно популяризиране на България във Франция на базата на позитивните впечатления и установените контакти както между младите хора, така и между преподаватели от двете страни. 

Отляво надясно: гл. ас. д-р Цветомир Цанов, доц. д-р Стоян Тагарев, проф. д.ик.н. Стати Статев, Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Гийом Робер 

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за засилване на университетското участие във франкофонското академично сътрудничество чрез присъединяване към Agence universitaire de la francophonie (AUF), както и създаването на специален център в УНСС, координиран от доц. д-р Стоян Тагарев и гл. ас. д-р Цветомир Цанов.

Н. Пр. Ксавие дьо Кабан изрази готовността си за участие в периодично организирани срещи със студенти в университета. Той сподели впечатления от публичната си лекция в УНСС на тема „Какво е да си европеец“ в края на март и оцени проявените от студентите откритост и спонтанност, дълбочина на задаваните въпроси и интелектуално любопитство.

Беше уговорено организирането на нова публична лекция на Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, която да се проведе в началото на следващата учебна година.

Галерия снимки от Среща на ректора с посланика на Република Франция у нас ...