Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров

петък, 16 май 2014 16:00

Висока чест е за мен да приветствам с нашето сърдечно академично и човешко „Добре дошли!“ председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, каза ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при откриване на срещата-разговор в Академичната зала. На събитието присъства ръководството на университета, преподаватели и студенти. Акад. Воденичаров бе гост в университета в навечерието на 21 май – 94-ия рожден ден на УНСС, и 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

В приветственото си слово ректорът изтъкна, че акад. Воденичаров е не само голям учен, ерудит и професионалист в областта на материалознанието на металите, но и човек с изключителни човешки качества, приятел и съмишленик, енергична личност с прагматично мислене. Неговото име е синоним на българската наука, ръководил е повече от 207 проекта, автор е на монографията  „Динамично разрушаване на метални структури“, на над 140 научни публикации у нас и в чужбина, на близо 100 доклада на международни форуми.  Част от разработките му са по програми на ЕС, НАТО и МААЕ, създател е на нови материали с уникални свойства. Проф. Статев изтъкна още работата на акад. Воденичаров в международен екип, изследвал здравината на корпусите на атомни реактори, в екип, направил по искане на ЕК оценка на състоянието на газопроводите в Европа, а по програма на НАТО реализирал проекта „Защита на хеликоптери срещу ръчен противотанков гранатомет“. Акад. Воденичаров бе и министър на образованието и науката, а сега оглавява най-старата и авторитетна българска академична институция БАН, чиято 145-годишнина се чества тази година.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и акад. Стефан Воденичаров при откриването на срещата

Ректорът проф. Статев се спря и на проекти, осъществявани от акад. Воденичаров като „изключителен родолюбец с възрожденска отговорност и неподправена съпричастност към съдбата на Отечеството“. Един от тях е създаването на академичен и индустриален клуб „Добри Желязков – Фабрикаджията“, който ще способства за установяване на ефективни връзки между индустрията, науката, образованието и административните структури, ще работи за изграждането и развитието на активен и конкурентноспособен експертен капацитет на българската наука и индустрия.

В Академичната зала

„И аз като академик Воденичаров споделям възгледа на великия Айнщайн, че съществуването на минало, настояще и бъдеще е само една натрапчива илюзия, защото трите са едно“, посочи проф. Статев и изтъкна, че потвърждение за това са общите духовни предци  - основателите на Българското книжовно дружество – предшественикът на БАН, чиято голяма цел е да работят за духовността на нацията. Да бъдат будители и родолюбци, да водят народа „към светли бъднини“ с убедеността, че „народността не пада там, гдето знанието живей“.

Ректорът изтъкна също, много събития през последния век градят духовния мост между УНСС и БАН и отбеляза красноречиви факти от тяхното дълголетно сътрудничество. Сред тях той акцентира върху факта, че основателят и първи ректор на нашия университет проф. Стефан Бобчев е дописен член от 1881 г. и редовен член от 1884 г. на Българското книжовно дружество  В продължение на 20 години той е председател на Философско-обществения клон на академията. „От седемте членове на първия Академичен съвет на славния предшественик на УНСС – Свободния университет за политически и стопански науки - четирима са членове на академията“, посочи проф. Статев. Той се спря на делото на проф. Стефан Бобчев в законодателното уреждане на статута на БАН, гласуването на първия закон на академията, условията за нарастване на нейния авторитет. Ректорът изтъкна също, че вече 94 години УНСС като достоен следовник на традициите на своя основател и първи ректор, на много поколения преподаватели и изследователи продължава духовната и институционалната връзка и академичното сътрудничество с БАН. Той припомни, че през миналата година бе подписан договор за сътрудничество между УНСС и БАН.

Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на акад. Стефан Воденичаров факсимилета на документи, свързани с завещанието на проф. Бобчев в БАН да се учреди фонд на негово име, с който да се дават награди „за трудове по историко-правни и по обичайно-правни материи“. Ректорът съобщи, че предстои откриването на изложба за делото на проф. Бобчев  в БАН и в музея на УНСС. 

Проф. Статев показва снимките на проф. Бобчев и съпругата му

Ректорът подари на акад. Воденичаров и първото издание на книгата на проф. Стефан Бобчев и историята на УНСС (на снимките долу).

Ректорът проф. Статев връчи на председателя на БАН възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за „изключителни заслуги и принос в развитието на академичното сътрудничество между УНСС и БАН“.

Проф. Статев връчва възпоменателния медал

В своето слово акад. Стефан Воденичаров също се спря на общите корени на академията и висшето училище. Вие сте уникален университет, не само заради вашия създател, а с колегиалността и сътрудничеството, изтъкна той. Председателят на БАН „прелисти“ страници от делото на проф. Стефан Бобчев, посветено на просвещението, просперитета и напредъка на България. С примери акад. Воденичаров се спря и на ползотворните връзки и взаимодействието между нашия университет и академията.

Златната книга на УНСС

В Златната книга на университета акад. Воденичаров написа: „С дълбоко уважение към Университета, положил основите на икономическото образование и наука в България. Дълбоко е общото ни начало посредством Вашия основател. Нека заедно да работим за делото на Отечеството! Желая много успехи в благородното Ви дело!“

Сред срещата в Академичната зала ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров положиха цветя пред паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС. 

Галерия снимки от Среща-разговор с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров ...