Подписан бе Меморандум за съвместна дейност в книгоиздаването между университета и БАН

петък, 16 май 2014 16:34

Меморандум за съвместна дейност в книгоиздаването и разпространението на научна литература и трудове бе подписан между УНСС и БАН. Под документа положиха подписи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на академията акад. Стефан Воденичаров.

Ректорът и председателят на БАН подписват меморандума

В документа се посочва, че университетът и академията са едни от най-авторитетните институции на науката и развитието на висшето образование, с еднакво разбиране за мисията да бъдат водещи в подкрепата и развитието на българската научна мисъл. Двете институции имат десетилетни традиции в издаването на специализирани издания и разпространението на научните знания и са носители на авторските права върху повече от 10 хил. произведения на български учени.

Документът е подписан

Меморандумът предвижда УНСС и БАН да насърчават и подкрепят съвместни книгоиздателски проекти на своите специализирани звена – „Издателски комплекс“ – УНСС и академичното издателство „Проф. Марин Дринов“. Университетът и академията ще обединят усилията си в представянето на най-добрите и най-новите трудове на своите учени, ще ги представят и защитават през международни журита, форуми и изложения, ще подготвят съвместни кампании, посветени на значими национални събития и годишнини. С този документ УНСС и БАН ще обединят и усилията си за усъвършенстване на издателските и полиграфичните технологии в двете издателства.

  

Галерия снимки от Подписан бе Меморандум за съвместна дейност в книгоиздаването между университета ...