Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“

вторник, 13 май 2014 15:17

На официална церемония ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание  „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ласло Андор, европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването. На събитието присъстваха академичното ръководство на университета, извънредният и пълномощен посланик на Унгария в София Н. Пр. Андраш Клейн, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Андрияна Сукова-Тошева, директор на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности" в Европейската комисия и възпитаничка на УНСС, бившият министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, студенти, гости.

Откриването на церемонията в Академичната зала

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев изтъкна най-красноречивите факти от биографията на еврокомисаря и огласи решението на Академичния съвет за удостояване на Ласло Андор с най-високото почетно звание на УНСС. Званието „доктор хонорис кауза“ му бе присъдено „за заслуги в развитието на университетското образование и наука и за принос в областта на социалната защита в ЕС“. Предложението за удостояване на еврокомисаря беше направено от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и одобрено от Академичния съвет.

Проф. Статев връчи на еврокомисар Андор академичните регалии на почетното звание - свитък на старобългарски и латински език и почетния знак на УНСС. Снимка на Ласло Андор бе закачена на стената с удостоените с „доктор хонорис кауза на УНСС“ в Академичната зала.

Проф. Статев (вдясно) връчва почетния знак на УНСС на Ласло Андор

Очакваме еврокомисар Ласло Андор занапред да е сред нас като колега, а не като гост, подчерта проф. Статев. Той напомни, че по традиция удостоените с „доктор хонорис кауза на УНСС“ всяка година изнасят академично слово.

Свитъкът на старобългарски и латински език

В първото си академично слово Ласло Андор благодари за високото отличие и възможността да бъде отново в Университета за национално и световно стопанство.

Европейският съюз се изправя пред глобални предизвикателства, дългата финансова и икономическа криза, която доминира по време на мандата на сегашната Европейска комисия, показа много от нейните слабости, особено по отношение на структурата на икономическия и монетарния съюз, посочи Ласло Андор. Еврокомисарят се спря и на стратегията „Европа 2020“ за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В Академичната зала

Новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ открои трите основни проблема в ресора му като европейски комисар, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването - младежката безработицата, бедността и мобилността на труда. Той очерта ситуацията сега при ръст на безработицата в ЕС 11% (за еврозоната – 12%) и младежка безработица от 23% и мерките на Европейската комисия за преодоляването й с прилагането на т.нар. младежка гаранция. „Това означава да се гарантира, че всеки млад човек получава качествено предложение за работа, професионално обучение, стаж или нова възможност за обучение в рамките на четири месеца след като е останал безработен или е завършил образованието си“, изтъкна Андор. Той конкретизира и положението в България, където на всеки четирима млади хора един е безработен, незает с образование или обучение, а загубата за националната икономика е над 3% от БВП. Средствата за младежката гаранция се осигуряват от Европейския социален фонд, като 26 страни-членки на ЕС, между които и България имат програми за осъществяване на младежката гаранция.

Ласло Андор коментира и проблема за бедността, като посочи, че от 2008 г. до 2012 г. броят на живеещите в бедност в ЕС се е увеличил с 6,7 милиона. Необходима е реформа и ЕК направи справянето с проблема изричен ангажимент на ЕС: най-малко 20 млн. души да бъдат изведени от бедност до края на 2020 г. Чрез два важни документа - Инвестиционния пакет за социално осигуряване (2013 г.) и Бялата книга за пенсиите (2012 г.), Комисията предостави насоки за реформи, свързани с благосъстоянието и системите за социална сигурност в държавите-членки.

Ректорът с книгите на Ласло Андор, които авторът подари на УНСС. Те ще бъдат на разположение на читателите в университетската библиотека

Свободното движение на работници е основен принцип на ЕС, заедно със свободното движение на стоки, услуги и капитали, и е крайъгълен камък на единния европейски пазар, коментира еврокомисарят. Той се спря на трудностите, правата за социална и пенсионна сигурност, приетата през април директива и огласи, че броят на мобилните работници извън граница е нараснал от 4,7 млн. през 2005 г. на 8 млн. души през 2013 г. Андор подчерта положителната роля на българските и румънските имигранти, работещи в страни от ЕС. В пакета от мерки за заетостта (2012 г.), Комисията очерта визия за истински европейски пазар на труда, заедно с действията, помагащи за постигането му, посочи еврокомисарят. Укрепването и реформирането на европейската мрежа за търсене на работа (EURES) е едно от ключовите действия.

Цветя за новия член на академичното семейство на университета

Стратегията „Европа 2020“ предоставя валидна рамка за икономически и социален напредък в Европейския съюз. Европа няма да бъде изградена изведнъж или по един единствен план. Тя ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които първо създават реална солидарност. Този дългосрочен ангажимент за икономическо сътрудничество, солидарност и увеличаване на стандарта на живот е ключът към бъдещето на Европа. Нашата задача е: устойчиви икономики и приобщаване на обществата, изтъкна още Ласло Андор.

Пред специалната стена в академичната зала със снимките на „доктор хонорис кауза на УНСС“

Ректорът на УНСС проф. Статев съобщи, че академичното  слово на „доктор хонорис кауза на УНСС“ Ласло Андор ще бъде издадено в специална брошура.

Посланието в Златната книга на УНСС

Еврокомисарят прочете посланието си в Златната книга на УНСС, написано при първото му посещение в нашия университет преди две години, и потвърди неговата актуалност. В него се посочва: „Чест е за мен, че съм поканен в този университет с големи традиции. Имате постижения, които са важни, за да се запазите във времето на конкуренция в световен мащаб. Икономистите трябва да учат за икономическата и социалната реалност в Европа – това е значението на демографския анализ. С анализи и координирани действия можем да се справим по-добре с предизвикателства като младежката безработица и интегрирането на ромите. Стратегията „Европа 2020“ за устойчив растеж и приобщаване има нужда от подкрепа. Вашите студенти трябва да се възползват от това, както и от другите възможности в Европейския съюз. Пожелавам Ви успех!“

Проф. Статев и еврокомисарят Ласло Андор положиха цветя пред паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на университета (на снимката долу).


Ласло Андор е роден през 1966 г. в  Унгария. Завършва академичното си образование в САЩ и Великобритания. Магистър по икономика на Университета по икономически науки в Будапеща. Доктор по икономика. Бил е декан на колежа към университета, редактор на списание, член на Борда на директорите на Младежкия комитет към Унгарската асоциация по икономика. Професор в Rutgers University (САЩ). Бил е член на Настоятелството на Фондацията за европейски изследвания (Europe 2002), експерт към Комисията по бюджет и финанси на парламента на Унгария, съветник към Световната банка по инициативата SAPRI,  съветник в кабинета на министър-председателя на Унгария и др. В периода 2005-2010 г. е член на Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, представляващ Унгария, Чехия, Словакия и Хърватия. Участва в различни изследователски проекти, като проекта за Европейско сътрудничество в областта на икономическата политика (EPOC 2002-2005), финансиран от ЕС, и проект в областта на икономическата политика и борбата с бедността (2001-2002), финансиран от Великобритания. От 10 февруари 2010 г. е европейски комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

 

Галерия снимки от Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ ...