Посланик Кампаньола бе удостоен със званието „почетен професор на УНСС“

понеделник, 07 април 2014 16:06

Посланик Джан Батиста Кампаньола бе удостоен със званието „почетен професор на УНСС по политически науки и правата на човека“ от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и изнесе публична лекция на тема „България, процесът на присъединяване към Европейския съюз и човешките права на хората с увреждания".

„Посланик Джан Батиста Кампаньола е известен в целия свят като човек с голямо сърце, с изключителна социална чувствителност и истинско благородство, с огромния си принос и грижи за защита на човешките права, със съпричастността си към решаването на проблемите на хората с увреждания и приятел на България“, представи проф. Статев госта. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха Симеон Сакскобургготски, министър-председател на България от 2001 до 2005 г., Н.Пр. Марко Контичели, посланик на Италия в България, Зохара Кампаньола, съпруга на посланик  Кампаньола, наградена от българския президент с  орден "Мадарски конник" за особено големите й заслуги за развитие на социалните услуги за хора с увреждания и за значителния й принос в борбата с онкологичните заболявания, д-р Диана Инджова, директор на Центъра за психологически изследвания, Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, заместник-ректори, декани, преподаватели, гости, студенти.

Отдясно наляво: д-р Диана Инджова, посланик Кампаньола, проф. д.ик.н. Стати Статев, Симеон Сакскобургготски, проф. д-р Георги Янков

Академичното ръководство полага непрекъснати усилия 120-те студенти с увреждания, които учат в нашия университет, да се чувстват равнопоставени със своите колеги. Това е не само наша политика, но и наше убеждение и кауза и фактите красноречиво го потвърждават, посочи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той изтъкна, че Междууниверситетският център за развитие на кариерата е инициатор за издаването на първия в България пътеводител на брайл за студенти със зрителни увреждания, разработил е Кодекс и добри практики за създаване на отворена и достъпна академична среда за незрящи, провежда обучения по жестомимика, работи по различни проекти за равнопоставеност и професионалното ориентиране на тези студенти. Ректорът изтъкна, че сега незрящите млади хора могат да ползват говорящата програма в библиотеката и сайта на УНСС, специално оборудваните за тях компютърни места в библиотеката, информационната система „Студент“  и др.

Сред присъстващите на публичната лекция бяха и членовете на ректорското ръководство

Само през миналата година 57 наши студенти-доброволци бяха обучени за социални асистенти, сега се обучават двама докторанти с увреждания към катедрите „Икономическа социология“ и „Регионално развитие“ по специално разработен за тях проект с ръководител доц. Мария Стоянова. Предстои издаването на първия в България наръчник за кандидат-докторанти и докторанти с увреждания, посочи проф. Статев.

Чест е за мен да Ви съобщя, че по предложение на проф. д-р Георги Янков, ръководител на катедра „Политология“, Ректорският съвет взе решение посланик Кампаньола да бъде удостоен със званието „почетен професор на УНСС по политически науки и правата на човека“, съобщи проф. д.ик.н. Стати Статев и връчи специален плакет на Кампаньола.

Проф. Статев връчва плакета на Кампаньола

Ректорът представи новия почетен професор на УНСС, като изтъкна, че  Жан Батиста Кампаньола е посланик на Италия в България от 2003 г. до 2006 г. и има заслуги за активизирането на двустранните отношения между двете страни в политическата, икономическата, културната и образователната област. Безспорен е неговият личен принос за приемането на България в Европейския съюз, акцентира проф. Статев. Той изтъкна също впечатляващата дейност на посланик Кампаньола в областта на правата на човека като инициатор на каузи и дългосрочни стратегии за дарителство, подпомагане и развитие на социалните услуги за хора с увреждания. За своята благородна дейност като посланик Н. Пр. Джан Батиста Кампаньола бе удостоен от кмета на София с почетния знак „Човечност“.  Той е и носител на титлата „Посланик на всички времена на САЩ – Италия“, Кавалер и Кавалер-офицер на Ордена за заслуги на Италия, командор на Ордена на Република Сан Марино, висш офицер на Ордена за заслуги на Италия, носител на японския Орден на Светото съкровище на изгряващото слънце, първа степен.

Студентите в залата

С огромно вълнение приех поканата на УНСС и възможността да съм отново в страната, която обичам, каза почетният професор на УНСС  Джан Батиста Кампаньола. Той поздрави ректора  за грижите и отговорността към студентите с увреждания от нашия университет, създавайки необходимите условия за обучението им. Лекторът сподели опита си като дипломат от кариерата, върна се към работата си в Уганда, Индонезия и Маями, САЩ.  Конкретизира и дейността си като посланик на Италия у нас, участието си в преговорите за членство на България в Европейския съюз, като изтъкна, че независимо от различията на държавите в общността, обединението е това, което прави силата. Петте години, прекарани във вашата страна със съпругата ми, са най-щастливите в живота ми, сподели посланик Кампаньола.

Джан Батиста Кампаньола благодари на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев за възможността да е в УНСС, сред студентите. В отговор на техни въпроси след лекцията му, той конкретизира, че взаимоотношенията между България и Италия винаги са били ползотворни. Посланик Кампаньола изрази увереност в развитието на Европейския съюз и посочи:  „Ние вярваме в Европа, но в една различна Европа, която е необходимо да се обърне повече към нуждите на гражданите. Признателни сме на политиците, които работят за това.“

Отличията, които посланик Кампаньола връчи на ректора и университета

Кампаньола връчи от името на Центъра за психологически изследвания награда на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев „за неговата академична работа и защита на човешките права, както и за приноса му в развитието на иновативни академични програми за приобщаване на студентите с увреждания“. Той връчи и награда за УНСС в знак на „признание  за образцовата му подкрепа на студентите с увреждания в България“.

В Златната книга на университета, съхранила през годините посланията на авторитетни личности от България и чужбина, Кампаньола написа: „Огромна чест е за мен да бъда част от такъв забележителен университет. Като почетен професор ще се опитам да оправдая доверието в мен. Да живее България!“

Посланието в Златната книга

Галерия снимки от Посланик Кампаньола бе удостоен със званието „почетен професор на УНСС“ ...