Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“

понеделник, 07 април 2014 15:47

Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ се проведе в университета. Научната проява бе спонсорирана от Института по енергиен мениджмънт и Студентския съвет и бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. В конференцията взеха участие  студенти, преподаватели, специалисти.

Основната цел на форума е да приближим максимално преподавания материал до бизнеса и практиката, посочи в приветствието си проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Той информира, че сборникът с материалите от конференцията ще бъде изпратен до представители на публичната администрация и бизнеса за запознаване, преценка и обратна връзка. Форумът е продължение на учебния процес и така ще имате възможност да направите своята първа публична изява, както и да кандидатствате за евронаграда, посочи пред участниците във форума деканът.

Около 30 са ежегодно провежданите в университета конференции, но вашата е уникална  с това, че е студентска и то на един факултет, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. Той поздрави участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и обърна внимание върху спецификата и стила на научното изследване, опасностите от плагиатство и др.  

Отляво надясно: проф. Таня Парушева, проф. Валентин Гоев, проф. Христо Първанов, Весела Катева от Института по енергиен мениджмънт, проф. Димитър Тадаръков

Проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан  по НИД на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и основен организатор на конференцията, приветства студентите за тяхната активност, ентусиазъм и дръзновение. Тя посочи, че програмата на научното събитие включва доклади на 78 студенти в 39 екипа, а подготвените разработки са фокусирани в актуални  в двете основни направления на форума – „Бизнес, инфраструктура и комуникации“ и „Антикризисна политика“.

Участниците в студентската научна конференция

Заседанията на форума се проведоха в две секции. В голямата конферентна зала представиха научните си разработки студентите от специалностите „Икономика на туризма“, „Икономика на търговията“ и „Стопанска логистика“. В малката конферентна зала изнесоха доклади студентите от „Икономика на транспорта“, „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Медии и журналистика“.

Деканът на факултета проф. д.ик.н. Христо Първанов връчи на всеки участник в четвъртата студентска научна конференция грамота за активно участие и принос в утвърждаването на добрите традиции за студентски научни изследвания във факултета. Студентите получиха и диск с електронното издание на научните доклади.

В голямата конферентна зала

 

 

Галерия снимки от Четвърта студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации“ ...