Публична лекция за политическата икономия и "Корейския случай"

понеделник, 31 март 2014 11:43

Публична лекция пред студентите от специалност „Международни икономически отношения“ изнесе д-р Хан Мин Йон, съветник в посолството на Р Корея у нас. Срещата бе организирана по инициатива на проф. д.ик.н. Бистра Боева, преподавател в катедра "МИО и бизнес" и директор на Института по икономика и политики, и със съдействието на проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“, и хоноруван асистент Храбрин Иванчев, директор на „Киа Моторс“ за България.

По време на публичната лекция

В лекцията си на тема: „Въведение в политическата икономия - Корейският случай“ д-р Мин Йон формулира въпроса за политическата икономия и демокрацията, говори за либерализацията на финансовите пазари и отражението й върху икономиката, коментира възхода на Южна Корея от една от най-бедните страни през 50-те години на м. в. до 12-та икономическа сила в света.

Лекторът и проф. Бистра Боева (вдясно)

На основата на свое изследване д-р Мин Йон разкри основните фактори за успеха на корейската икономика. Подемът се базира на провежданата дългосрочна политика на растеж, стимулирана от държавата, привличането на чуждестранни капитали,  т.нар. chaebol – фамилни конгломерати и инвестиции в образованието и квалификацията на работната сила, посочи тя. Лекторът коментира и причините за преосмисляне на икономическия модел на страната, мотивите за стимулиране развитието на малките и средните предприятия, трансформацията към зелена и устойчива икономика и др.

Д-р Мин Йон

Галерия снимки от Публична лекция за политическата икономия и "Корейския случай" ...