Дискусия за събитията в Украйна и техните геополитически измерения и последици

сряда, 26 март 2014 15:00

Дискусия на тема: „Събитията в Украйна и техните геополитически измерения и последици" бе организирана в университета от СНЦ "ЕГО ПОЛИТИКО" и Атлантическия клуб. Гост-лектори бяха д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб, и доц. д-р Георги Чанков от катедра „Международни отношения“.

Стана устойчива традиция нашите студенти да проявяват чувствителност към външно- и вътрешнополитическите теми, посочи при откриването на срещата доц. д-р Симеон Асенов, научен секретар на катедра „Политология“.

Отляво надясно: д-р Соломон Паси, Калина Иванова, председател на СНЦ "ЕГО ПОЛИТИКО", доц. Георги Чанков, доц. Симеон Асенов

Кратък обзор на дейността на Атлантическия клуб от неговото основаване преди 24 години досега направи Соломон Паси. В публичната си лекция той коментира ситуацията в Украйна, кризата в отношенията с Русия, приликите и разликите между Крим и Косово, възможните сценарии за по-нататъшното развитие на ситуацията. Лекторът оцени позицията на западните страни, въздействието при евентуални икономически санкции на Европейския съюз срещу Русия, рисковете за глобалната и регионалната сигурност, нарушаването на международноправните норми, меморандумът от Будапеща и др. Той се спря и на възможните сценарии за диалог и разработване на нови правила на взаимодействие, очертаващата се  нова Студена война, набеляза вероятни „кризисни огнища“, подобно на Кипър, Косово, Абхазия и Осетия.

Студентите в залата

Соломон Паси отговори и на въпросите от залата, свързани с политическите формирования  в Украйна, изключването на Русия от Г-8, проучването и експлоатацията на шистов газ като алтернатива на руските  газови доставки и др.

Соломон Паси

Конкретна информация за нееднородната политическа власт в Киев днес, лидерите на радикалното украинско движение "Десен сектор", ролята на други политически формации и групировки, даде доц. д-р Георги Чанков.

Галерия снимки от Дискусия за събитията в Украйна и техните геополитически измерения и последици ...