Младежка кръгла маса за регионалното сътудничество

За втора поредна година Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Студентският дипломатически клуб, със съдействието на УНСС, Българското дипломатическо дружество, Института за икономика и международни отношения и Националната асоциация за международни отношения, организираха младежка кръгла маса: “Балканите в XXI век – българският поглед”.

При откриването на младежката кръгла маса

Темата на това издание на младежката кръгла маса е “България и регионалното сътрудничество”, отбеляза Елизабет Божинова, председател на УС на САИМО. Студенти от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, експерти и докторанти представиха своите разработки пред журито. То бе в състав посланик Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, Филип Боков, председател на УС на Българското дипломатическо дружество, Чавдар Минчев, изпълнителен директор на Националната асоциация по международни отношения, гл. ас. д-р Бойко Вълчев от катедра „Международни отношения“ на УНСС.

Авторитетното жури

С особено голям интерес следя инициативите на САИМО, фокусирани върху най-актуални проблеми, поздрави организаторите и участниците във форума проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международни отношения и политика“. Тя изтъкна, че балканското сътрудничество има много измерения и изрази надежда в следващите издания на форума да участват и представители на съседните страни, а факултет „Международна икономика и политика“ да се превърне в притегателен център за магистри и докторанти от балканския регион.

В България няма друг университет с толкова преподаватели балканисти и толкова студенти, привлечени към балканската тема, както УНСС, посочи проф. д.ик.н. Мария Чавдарова от катедра „Политология“. Тя защити идеята си за създаване на специалност „Балканистика“ и конкретизира, че „Във външната политика съседът е на първо място“.

Проф. Антоанета  Василева Проф. Мария Чавдарова

Всички участници в младежката кръгла маса получиха сертификат, а най-високо оценената разработка ще бъде представена и на предстоящата конференция „България и регионалното сътрудничество”. На първо място журито класира Илиан Илиев от СУ „Св. Климент Охридски“ с разработката "Има ли възможност ЕС да приема нови членки от ЮИЕ?". На трето място бе отличен Христо Славов, студент „Международни отношения“ в УНСС.

Участници в кръглата маса

 

Галерия снимки от Младежка кръгла маса за регионалното сътудничество ...