Ректорът откри международна научна конференция за сътрудничество в отбраната и сигурността

петък, 28 февруари 2014 9:37

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев откри на 19 февруари в Централния военен клуб международната научна конференция на тема: "Сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между Изтока и Запада" (East-West Defence &Security Co-operation Conference - EWDSC 2014). Проф. Статев представи опита на УНСС в международното сътрудничество и изтъкна икономически аргументи за международно коопериране.

Иван Жерков, началник на кабинета на министъра на отбраната, произнесе встъпително слово от името на министър Ангел Найденов. Приветствия към участниците отправиха Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и др. 

Отляво надясно: Иван Жерков, Соломон Паси, Н. Пр. Джонатан Алън, проф. д.ик.н. Стати Статев

В тридневната конференция участваха гост-лектори от осем държави, български експерти и учени от УНСС, БАН, Министерския съвет, Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, Военномедицинската академия, Военната академия, МИЕТ, агенции и служби в областта на националната сигурност, представители на отбранителната индустрия, Комисията по отбрана към Народното събрание, посланици и военни аташета, акредитирани у нас, и други.

На преден план отляво надясно: проф. Димитър Димитров, Иво Траянов, мениджър „Епсилон армс”, гл.ас. д-р Константин Пудин, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност” 

По време на форума бяха обсъдени теми, свързани с отбраната на въздушното пространство, тероризма и националната сигурност, киберсигурността, ролята и мястото на отбранителната индустрия в тези процеси.

Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник на английски език.

 

 

Галерия снимки от Ректорът откри международна научна конференция за сътрудничество в отбраната и с ...