Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“

Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в научното познание“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе организиран от катедра „Икономика на туризма“.

Конференцията е традиционна и отразява амбицията на катедрата да даде възможност на студентите да придобият знания и компетенции за академично писане, посочи проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Икономика на туризма“. Тя посочи, че форумът обхваща всички области от туристическата наука и конкретизира значението на студентския научен доклад като първа публикация, с която може да се кандидатства за европейска стипендия. Проф. Парушева изтъкна също, че в конференцията с доклади участват 23 студенти - магистри от „Международен туризъм“ и бакалаври III и IV курс от специалност „Икономика на туризма“.

От провежданите ежегодно над 20 конференции, няколко са студентски, а вашата традиционно е една от тях, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета. Катедра „Икономика на туризма“ работи за израстването на своите възпитаници и красноречив показател е, че през тази година тя има най-много приети докторанти – седем, изтъкна проф. Гоев. Зам.-ректорът пожела на участниците във форума успешно развитие в образователната и научната степен.

Проф. д-р. Валентин Гоев връчи на всеки от студентите-докладчици сборник с публикации от конференцията.

Потърсете многообразието от туристически алтернативи, насочете се към новите пазарни ниши, за да бъдете първооткриватели и да се реализирате успешно, обърна се проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, към студентите и даде пример с енергийния туризъм.

Студентските научни доклади бяха фокусирани върху проблемите, свързани с организацията, управлението и съвременните тенденции в различни видове туризъм, възможностите за развитие на образованието в сферата. Студентите анализираха различните форми на туризъм, влиянието на съвременните технологии, актуалните проблеми на проектното управление и неговото значение за развитието на туристическата индустрия в България.

Конференцията бе организирана от сектор „Студентско научно творчество“ на катедрата с ръководител доц. д-р Еленита Великова и зам.-ръководител гл. ас. д-р Тодорка Тончева.

Галерия снимки от Четвърта научна студентска конференция на тема: „Многообразието на туризма в нау ...