Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век

понеделник, 17 февруари 2014 15:15

На организираната от катедра „Икономика на туризма“ публична лекция на тема „Световната туристическа индустрия през XXI век“ Мишел Гошман представи пред студентите очакваното развитие на най-проспериращия отрасъл в света. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, преподаватели, много студенти.

Нашият университет, чрез катедра „Икономика на туризма“, за пръв път в страната направи съвместна магистърска програма с френски университет (Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), която е и първата триезична магистратура на УНСС, подчерта при откриването на форума проф. д-р Димитър Тадаръков. Той изтъкна, че публичните лекции и срещите с европейски и световни учени очертават нови хоризонти за ползотворно сътрудничество.

Отдясно наляво: проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д-р Валентин Гоев, Мишел Гошман

Катедрата развива активна международна дейност, акцентира в приветствието си проф. д-р Валентин Гоев, който поздрави гост-лектора от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той пожела хоризонтите на сътрудничество да се разширят и с докторантура, като посочи за пример съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел.

Гост-лекторът Мишел Гошман

Швейцарският лектор Мишел Гошман представи накратко професионалния си път – от туроператорството, туристическите агенции и хотели до политическата си дейност като кмет на Женева, околосветското си пътешествие и сегашната консултантска и лекторска работа в различни части на света. В презентацията си той отговори на въпроса „как беше „изобретен“ туризмът“, спря се на значението на авиацията за туристическата индустрия, появата на   високоскоростните влакове и др. Мишел Гошман очерта „своите провокации“ и прогнозира  през следващите 30 години силно развитие на железопътния транспорт за сметка на въздушния, генерална промяна в нагласата и националността на „световния турист“.  Лекторът показа в графика очакванията за развитието на отрасъла и конкретизира в числа състоянието му през 2013 г. - търговският оборот на туристическата индустрия в световен мащаб е бил 6 хиляди милиарда, което е равносилно на три пъти БВП на Франция. Един милиард са пътували в различни краища на земното кълбо, а 450 млн.  души са заети с туризъм. „Туризмът е най-голямата индустрия в световен мащаб“, изтъкна лекторът и определи опорните думи за успешните бъдещи професионалисти – страст и мотивация.

В голямата конферентна зала

Галерия снимки от Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век ...