Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век

На организираната от катедра „Икономика на туризма“ публична лекция на тема „Световната туристическа индустрия през XXI век“ Мишел Гошман представи пред студентите очакваното развитие на най-проспериращия отрасъл в света. На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, преподаватели, много студенти.

Нашият университет, чрез катедра „Икономика на туризма“, за пръв път в страната направи съвместна магистърска програма с френски университет (Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), която е и първата триезична магистратура на УНСС, подчерта при откриването на форума проф. д-р Димитър Тадаръков. Той изтъкна, че публичните лекции и срещите с европейски и световни учени очертават нови хоризонти за ползотворно сътрудничество.

Отдясно наляво: проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д-р Валентин Гоев, Мишел Гошман

Катедрата развива активна международна дейност, акцентира в приветствието си проф. д-р Валентин Гоев, който поздрави гост-лектора от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той пожела хоризонтите на сътрудничество да се разширят и с докторантура, като посочи за пример съвместната докторска програма между УНСС и Свободния университет в Брюксел.

Гост-лекторът Мишел Гошман

Швейцарският лектор Мишел Гошман представи накратко професионалния си път – от туроператорството, туристическите агенции и хотели до политическата си дейност като кмет на Женева, околосветското си пътешествие и сегашната консултантска и лекторска работа в различни части на света. В презентацията си той отговори на въпроса „как беше „изобретен“ туризмът“, спря се на значението на авиацията за туристическата индустрия, появата на   високоскоростните влакове и др. Мишел Гошман очерта „своите провокации“ и прогнозира  през следващите 30 години силно развитие на железопътния транспорт за сметка на въздушния, генерална промяна в нагласата и националността на „световния турист“.  Лекторът показа в графика очакванията за развитието на отрасъла и конкретизира в числа състоянието му през 2013 г. - търговският оборот на туристическата индустрия в световен мащаб е бил 6 хиляди милиарда, което е равносилно на три пъти БВП на Франция. Един милиард са пътували в различни краища на земното кълбо, а 450 млн.  души са заети с туризъм. „Туризмът е най-голямата индустрия в световен мащаб“, изтъкна лекторът и определи опорните думи за успешните бъдещи професионалисти – страст и мотивация.

В голямата конферентна зала

Галерия снимки от Публична лекция за световната туристическа индустрия през XXI век ...