Ректорът на УНСС с награда за грижа към хората в неравностойно положение

Награда за заслуги в областта на правата на човека и световните социални постижения получи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Специалният плакет му се присъжда от Глобалното движение на хората с увреждания в знак на признателност за неговата подкрепа на човешките права и с благодарност за многобройните кампании, осъществени в подкрепа на хората в неравностойно положение.

Плакетът е подписан от двамата съпредседатели на Глобалното движение на хората с увреждания д-р Дона Стайгър и д-р Диана Инджова.

УНСС следва световните стандарти за достъпна среда за хора с увреждания. Бяха разработени специален научен проект и методика за работа със студенти и докторанти с различни форми и степени на увреждания. По нея в момента се обучава един глухоням докторант.

Галерия снимки от Ректорът на УНСС с награда за грижа към хората в неравностойно положение ...