Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри

На официална церемония в зала “Тържествена” своите дипломи получиха бакалавърите и магистрите от “Икономика на транспорта” и магистърите от специалност “Енергиен бизнес”. Обръщение към абсолвентите направи деканът на факултет “Икономика на инфраструктурата” проф. д.ик.н. Христо Първанов. Той им пожела успешна реализация и напомни, че само след две седмици трудовият пазар на Европа ще бъде отворен пред тях. “Вие знаете, че според европейската класификация инфраструктурният отрасъл включва три стопански сектора – енергетика, транспорт и комуникации, а сега честваме завършването на две от тези специалности.” 

Абсолвентите от "Икономика на транспорта"

Към магистрите от специалност “Енергиен бизнес” приветствие направи проф. д-р Септемврина Костова, преподавател в катедра “Икономика на търговията”. “Ние имаме дълг към вас, защото сте нашият първи випуск и до известна степен експериментирахме, напасвахме дисциплини и преподаватели - с оглед разнообразяване и актуализиране на информацията”. Проф. Костова подчерта и приноса, който завършващите магистри са направили с разработените от тях тези. Тя приветства студентите в семейството на Алумни клуб УНСС и им пожела много творчески успехи.

Абсолвенти, преподаватели и гости в зала "Тържествена"

Обръщение към гостите направи и доц. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра “Икономика на транспорта”, която препоръча на студентите-бакалаври да продължат в магистърските програми “Икономика на транспорта” и “Транспортен мениджмънт”. Тя призова вече дипломираните магистри да се насочат към научноизследователска дейност като докторанти. 

Доц. д-р Виолета Мутафчиева и абсолвентка

Доц. Мутафчиева пожела успешна професионална реализация на абсолвентите, след което церемонията продължи с връчането на дипломите на специалност “Икономика на транспорта”.  

В очакване на тържествената церемония

           

 

 

Галерия снимки от Катедра “Икономика на транспорта” изпрати своите бакалаври и магистри ...