Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие

Различните гледни точки и подходи на докторантите към дискутираните проблеми ще им помогнат да получат цялостна представа за сложността на сферата, която има влияние върху реалната икономическа практика – управлението на фирми и корпорации, управлението на икономиката на национално и регионално ниво. Това заяви проф. д.ик.н. Станка Тонкова при откриването на петата национална научна конференция за докторанти с международно участие. Надявам се, че вие, млади изследователи, ще дадете своя принос за развитието и практическото приложение на стратегическия мениджмънт у нас, подчерта проф. Тонкова.

Проф. д.ик.н. Станка Тонкова откри научния форум.

В конференцията, която бе на тема: „Стратегическо управление на организациите: от методология към практика на приложение”, участваха докторанти от УНСС, ВСУ, ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, ПУ “Паисий Хилендарски”, СУ “Св. Климент Охридски”, Университета в Лодз (Полша) и Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Русия).

Докторантите по време на научния форум

Доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, поздрави участниците във форума от името на академичното ръководство на УНСС. “Впечатлен съм, че толкова млади хора се занимават с наука в днешно време, защото това е дейност, за която се искат много ентусиазъм, себеотдаване, отказ от много неща”, отбеляза доц. Бошнаков. Той пожела успех на докторантите в бъдещата им работа: “Науката е нещо вечно. Имало я е преди нас, ще я има и след нас. Всеки трябва да положи усилия да остави след себе си научни и научно-приложни постижения.”

Доц. Бошнаков пожелава успех на форума. Вдясно от него: проф. Тонкова.

Проф. Динко Динков благодари на проф. Тонкова за осъществяването на проекта и заяви, че темата на конференцията се вписва в амбициите, които Европейският съюз си е поставил в своята нова стратегия “Европа 2020” – да заложи на знанието и науката за постигане на икономически растеж. “В тази стратегия беше отредена особена роля на иновациите и по-бързото прилагане на новите знания в практиката. Убеден съм, че нашата конференция днес ще покаже, че знаещите хора ще отразят този императив.”

В шест сесии своите доклади представиха повече от 30 докторанти.

Докторантка представя своята разработка. Вдясно: проф. Динко Динков.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Галерия снимки от Пета национална научна конференция за докторанти с международно участие ...