Международна конференция по повод 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България

понеделник, 02 декември 2013 16:30

Катедра „Физическо възпитание и спорт” проведе научна конференция с международно участие на тема: „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”. Академичният форум под патронажа на ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев беше по повод 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България.

На конференцията присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, ръководителят на катедрата ст. преп. Спас Ставрев, зам.-ректорът на НСА проф. Димитър Михайлов, председателят на Федерацията на спортните педагози на Република Македония проф. Александър Наумовски, председателят на Асоциацията за университетски спорт „Академик” (АУС) доц. Златко Джуров, председателят на спортния клуб на преподавателите и служителите към УНСС „Св. Георги Победоносец” проф. Георги Янков, проф. Йордан Иванов от МГУ, преподаватели,  студенти и гости.

Участници и гости на научната конференция

„Гледаме на нашата спортна катедра като на нещо изключително ценно, защото спортът има огромно значение за развитието и живота на нашите студенти”. С тези думи проф. Статев даде началото на научния форум. Университетското ръководство е впечатлено от спортната ни катедра, която е достоен член на нашето академично семейство. Поздравявам ви за идеята да отбележите този знаменателен юбилей, защото това е силен знак на почит и уважение към славните традиции на нашия университет. Повод е да припомним два важни факта, с които имаме основание да се гордеем. Първият е, че началото на организираното студентско спортно движение в България е поставено в нашия университет, а вторият, че празнуваме 90 години студентски спорт в УНСС, заяви ректорът. Разполагаме с най-модерния университетски спортен комплекс в България. Спортните ни постижения се множат. Всяка победа на нашите спортисти е принос към доброто име на УНСС и неделима част от задружните ни усилия да работим за неговия просперитет, допълни проф. Статев.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) открива научния форум.

 Ръководителят на катедрата ст. преп. Спас Ставрев благодари на ректора за подкрепата и вярата в развитието на катедрата и на спорта в университета.

Ст. преп. Спас Ставрев благодари на ректора за подкрепата.

От името на ректора на НСА проф. Михайлов поздрави катедрата и пожела успех на конференцията. „Всички дискусии, които днес ще съпътстват работата ни, ще спомогнат за личностното развитие на участниците, за развитието на спортната наука и за създаването на контакти, които ще допринесат за успешното реализиране на идеите”, подчерта той.

Заместник-ректорът на НСА проф. Михайлов (първият отдясно наляво) поздравява катедрата.

Председателят на Федерацията на спортните педагози на Република Македония проф. Наумовски заяви: „Подкрепяме вашата работа и пожелаваме успех на конференцията. Поздравяваме ви по случай 90 години от основаването на първия студентски спортен клуб в България."

Проф. Наумовски пожелава успех на форума.

Огромно удоволствие и вълнение е за мен да присъствам на този форум, който продължава традицията на спорта и спортната наука, заяви доц. Джуров. Той връчи на ректора знака на асоциацията. 

Доц. Джуров връчва на ректора проф. Статев знака на асоциацията.

Стремежът да се постигне хармония между физическото и интелектуалното развитие на човека е от хилядолетие. Един истински университет трябва да развива активно университетския спорт. Това е характерно за нашия университет. Гордеем се с успехите на отборите, отбеляза проф. Янков.

Заместник-ректорът проф. д-р Валентин Гоев (вдясно) и проф. д-р Георги Янков (в средата)

Проф. Иванов предаде поздравите на ректора на МГУ проф. д-р Любен Тотев, подчерта, че често си взаимодействат с катедрата на УНСС и връчи плакет от името на академичното ръководство на университета.

Проф. Иванов връва на ректора на УНСС плакет от името на академичното ръководство на МГУ.

Поздравителни адреси бяха отправени от департаментите по спорт на СУ „Св. Климент Охридски” и по „Спорт и кинезитерапия” на Медицинския университет.

В научния форум участваха представители на университети от Република Македония, Албания, Турция и др.

Галерия снимки от Международна конференция по повод 90 години от основаването на първия студентски ...