Публична лекция и дискусия за "Наследството на Роналд Коус: достиженията на новата институционална икономика"

сряда, 20 ноември 2013 13:03

Публична лекция и дискусия на тема: „Наследството на Роналд Коуз: достиженията на новата институционална икономика“ организира Бизнес факултетът. Форумът почете паметта и делото на британския икономист, удостоен с Нобелова награда за икономика през 1991 г. за откриване и изясняване важността на разходите за транзакции и на правата върху имотите относно институционалната структура и функционирането на икономиката, който почина на 102-годишна възраст на 2 септември 2013 г. Лектор бе д-р Майкъл Сикута, сподвижник на Роналд Коуз, преподавател в университета в Мисури, директор на Института за изследване на договорите, редактор на списание New Institutional Economics Abstracting Journal и на онлайн изданията  „Международната общественост за новата институционална икономика“. На публичната лекция присъстваха преподаватели и студенти от университета.

Лекторът д-р Майкъл Сикута

Въвеждаща справка в биографията и делото на проф. Роналд Коуз направи доц. д-р Димитър Терзиев, зам.-декан по международното сътрудничество на Бизнес факултета. Той се спря и на дейността на лектора, като подчерта, че през 2010 г. д-р Сикута е бил редактор на изданието „Наръчник на Елгар по икономика на транзакционните разходи“ и автор на главата, посветена на проф. Коуз.

Доц. д-р Димитър Терзиев (вдясно) представя биографията на проф.Коуз

Радвам се да бъда тук, във вашия университет, каза д-р Майкъл Сикута в началото на презентацията си. Той проследи хронологично върховите постижения на Роналд Коуз и посочи, че две публикации са в основата на нобеловата му награда, като и двете са задължителни четива за всеки студент по икономика. Първата е публикувана в далечната 1937 г. под заглавие „Природата на фирмата“, а другата е от 1960 г. – „Проблемът на социалната цена“. В нея Коуз поставя под съмнение идеята, че единственият начин да се ограничат т. нар. негативни външни ефекти е чрез държавна регулация. Аргументът на икономиста е, че ясно дефинираното право на собственост би довело до по-ефективно решение, в което засегнатите страни стигат до договореност помежду си.

В презентацията си д-р Сикута се спря и на други фундаментални трудове на нобеловия лауреат, открои приноса и значението им за науката, коментира основната икономическа логика в „Теоремата на Коуз“, която се счита за интелектуален пробив при изследванията на теоретичните икономически модели и др.

В голямата конферентна зала

Присъстващите в голямата конферентна зала дискутираха идеите на школата „Нова институционална икономика“ и възможностите за приложението им в различни области на анализ на икономически и правни проблеми. Внимание бе отделено и на критиките, противоречията и неразбирането на възгледите на Роналд Коуз, който е най-цитираният икономист в света.

Галерия снимки от Публична лекция и дискусия за "Наследството на Роналд Коус: достиженията на нова ...