Ден на организациите в УНСС

вторник, 12 ноември 2013 0:00

Трето издание на „Ден на организациите“ в УНСС се проведе в университета. На форума в зала „Тържествена“ бяха представени Студентският съвет при УНСС, AIESEC UNWE, Студентската асоциация за изследване на международните отношения - САИМО, Организацията за научно практическо развитие на студентите (ОНПРС), Бизнес клубът при УНСС, Клубът на социолога, клуб „Дебати“, Алумни клубът на завършилите Финансово-счетоводния факултет, Алумни клубът на завършилите Юридическия факултет, ЕГО ПОЛИТИКО, Центърът за международна младежка дейност - IYAC BULGARIA.

На срещата студенти от университета имаха възможността да научат как да станат част от интересни и проспериращи организации, предоставящи възможност за работа в неправителствения сектор - стаж, обучение, работа по проекти, научни форуми, конференции, семинари, дискусии и други.

Алекс Петков, секретар на Студентския съвет, запозна присъстващите с първия в УНСС и в национален мащаб студентски съвет. Той коментира дейността на членовете му и проведените многобройни събития като традиционните вече „Дни на кариерата“, спортните турнири, благотворителните форуми и др.

 Представени бяха и Бизнес клубът при УНСС, подпомагащ успешната реализация на студентите в практиката чрез обучения и стажантски програми в големи фирми, както и клуб „Дебати“, който дава възможност на младите хора ефективно да защитават своите тези, да се аргументират чрез факти, да развиват мисленето си в динамични ситуации. 

По време на презентацията на ЕГО ПОЛИТИКО. Организацията се основава на напълно осъзнатия и целенасочен порив на младите хора да бъдат част от политическата сцена

Алумни клубовете на Финансово-счетоводния факултет и Юридическия факултет основават дейността си на контактите и обмяната на опит между завършилите и студентите в УНСС. Организациите са важно звено, свързващо университета, бизнеса и студентите.

Обмен на идеи и създаване на контакти с други страни чрез младежкото общество осъществява IYAC BULGARIA. AIESEC UNWE пък е организация,  която подпомага обмена на студенти за стаж в чужбина и съдейства за комуникацията им с други култури. Първият национален офис на AIESEC в България е създаден в нашия университет. Целта е да се изградят отговорни лидери, от които обществото има нужда.

Галерия снимки от Ден на организациите в УНСС ...