Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава в присъствието на президентите на България и Словакия

понеделник, 11 ноември 2013 12:09

Споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия университет в Братислава подписаха ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев и първият заместник-ректор проф. д-р инж. Фердинанд Даньо. Подписването на документа стана в присъствието на българския президент Росен Плевнелиев и словашкия президент Иван Гашпарович по време на официалната визита на нашия държавен глава в Братислава. Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев беше включен в официалната българска делегация.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д-р инж. Фердинанд Даньо подписват документа за сътрудничество в присъствието на президентите на Р България Росен Плевнелиев и Р Словакия Иван Гашпарович

Споразумението за сътрудничество между нашия университет и Икономическия университет в Братислава  предвижда обмен на учебни програми за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“ в специалности и професионални направления, представляващи взаимен интерес; обмен на преподаватели, студенти, докторанти и служители по програми и научни изследвания, участие в съвместни проекти и обмен на научни изследвания, организиране на двустранни симпозиуми, семинари и конференции и др. 

Споразумението между двата университета е подписано

Ръководителите на двете академични институции се споразумяха да развиват форми на сътрудничество, включително в развитието на интеруниверситетски програми и проекти, в установяването на преки контакти в конкретни области в интерес на двата университета. 

Президентът Росен Плевнелиев поздравява ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

Поздравления и от словашкия президент Иван Гашпарович

Сключено е и специално споразумение за мобилност на студенти и преподаватели между двата университета. Одобрените младежи, които ще посещават курсове в УНСС и Икономическия университет в Братислава за един или два академични семестъра, трябва да имат завършени най-малко четири семестъра в изпращащата ги институция и да са показали високи академични постижения и владеене езика на преподаване.

Делови разговор за възможностите в двустранното сътрудничество между българския и словашкия университет

Ректорът в Археепископския дворец с президента Росен Плевнелиев, епископа на Нитранската епархия Н.В.Пр. Вилиям Юдак и българския посланик в Братислава Н.Пр. г-жа Маргарита Ганева

 

 

 

 

Галерия снимки от Ректорът подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и Икономическия униве ...