ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Ректорско-деканския съвет и на Съвета на старейшините на Университета за национално и световно стопанство до студентите в УНСС

Ректорско-деканският съвет и Съветът на старейшините на УНСС уважават и подкрепят правото на свободно изразяване на гражданска позиция от студентите. Плурализмът, толерантността и уважението към мнението на другия са неделима част от университетската традиция.

Ние ценим неподправената студентска позиция, на нея трябва да бъде дадена широка гласност. За да не бъде допуснато дори и малка част от нашите студенти да се превърнат в залог на политическата конфронтация и войнстващото противопоставяне да се пренесе сред тях.

Като си дават сметка за обстановката в страната и отговорността, която носят студентите и преподавателите в УНСС като водещо висше училище, Ректорско-деканският съвет и Съветът на старейшините предлагат на студентите в УНСС за обсъждане:

  • Студентската общност в УНСС да организира представително за студентите в университета допитване за каузата, целите и формите на студентските протести. Допитването да бъде дело на възможно най-широк кръг студентски организации, с участието на представители на протестиращи студенти от УНСС.
  • Да се проведе максимално широк студентски форум, който да обсъди резултатите от допитването и да изрази представителна студентска позиция. За участие във форума да бъдат поканени председателите на всички парламентарни групи, а за модератор на форума - Омбудсманът на Р. България.

Протестиращите студенти настояват за нова политика. Надяваме се форумът, който предлагаме, да се превърне в символична студентска Агора - този древногръцки площад, който навремето роди демокрацията.

Призоваваме студентската общност за открито, честно и отговорно обсъждане на своето отношение към студентските протести, окупацията на университетска територия и полезните решения за висшето образование и България. Призоваваме политическите партии да не пренасят своето противопоставяне в университетите.

Галерия снимки от ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Ректорско-деканския съвет и на Съвета на старейшините на Универси ...