Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие

сряда, 12 октомври 2011 0:00

Четвърта за годината информационна среща „Заедно по-информирани от днес" даде поредна възможност на студентите от университета да разширят хоризонта си за бъдещо кариерно развитие. С подробни презентации ръководителите на Института за следдипломна квалификация, Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели и Междууниверситетския център за развитие на кариерата ориентираха младите хора в търсенето на конкретни възможности за надграждане в допълнителни професионални квалификации, стажантски програми, студентска мобилност, езикови курсове и т. н. Срещата бе организирана от Студентския съвет на УНСС.

Полезна и изчерпателна информация, ориентирана към по-голямата конкурентоспособност на пазара на труда, студентите получиха от доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение и директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК). Той отбеляза, че България е водеща сред европейските страни по брой на знаещи чужди езици, но равнището на тези знания не е добро. Институтът е мястото, където студентите могат да натрупат допълнителна квалификация, да обогатят уменията си, изтъкна доц. Марков, като напомни, че студентските години са времето, през което се акумулират най-много знания. Той изтъкна също, че институтът разполага с висококвалифициран екип от специалисти, че курсовете са с практическа насоченост, получаваните сертификати са международно признати и са според европейските изисквания.

Мобилността по програма "ERASMUS" бе представена от доц. д-р Вера Пиримова, директор на Университетския център за мобилност на студентите и преподавателите. Осъществявана на базата на сключени двустранни споразумения между УНСС и над 80 икономически университета и факултета от почти всички европейски държави, програмата дава възможности за обучение на студенти бакалаври и магистри, както и на докторанти и преподаватели. Доц. Пиримова се спря конкретно на студентската мобилност и обучението един или два семестъра в други европейски университети, като изтъкна полезните ефекти от това: достъп до образователни системи, различни от българската, разширяване на познанията и компетенциите, установяване на контакти, задълбочаване владеенето на чуждия език.

Възможностите за кариерно развитие очерта пред студентите доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) при УНСС. Той акцентира, че кариерният център - своеобразен посредник между студентите в страната и бизнес организациите, подпомага професионалното ориентиране и развитие на бъдещите специалисти. В презентацията си доц. Близнаков се спря обстойно на основните дейности на МЦРК, свързани с неговата информационна и консултантска работа, сътрудничеството и т.н..По време на срещата. (от ляво на дясно: доц. Йордан Близнаков, доц. Марчо Марков, Николай Кацарски, секретар на Студентския съвет, доц. Вера Пиримова)
Студентите потърсиха отговор на своите въпроси, свързани най-вече със студентските стажове, курсовете по чужди езици и т. н.

Галерия снимки от Информационна среща ориентира студентите в кариерното им развитие  ...