Девета международна научна конференция на младите учени

понеделник, 04 ноември 2013 16:10

Девета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“ се проведе в университета. Събитието, организирано от Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), бе под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие на Р България доц. д-р Даниела Бобева.

Интересът към научния форум на младите учени е много голям още от първото му издание, отбеляза при откриването на конференцията проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и председател на програмния комитет на конференцията.  Тя посочи различията с провежданите досега издания и изтъкна голямото участие на студенти и докторанти, както и рекордния брой на докладите - над 100. Проф. д-р Снежана Башева посочи също, че за пръв път предстои да бъде определен и отличен най-интересният доклад на нехабилитирано лице по научната проблематика.

Отляво надясно: проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Григорий Вазов

Проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета, поздрави участниците в конференцията и прочете поздравителен адрес от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Научното събитие се провежда само два дни след светлия празник на Народните будители, нека бъдем достойни техни последователи, се посочва в него. В приветствието на ректора се акцентира и върху факта, че конференцията е добър знак за развитието на научната мисъл. Младите хора могат винаги да разчитат на нашата подкрепа, посочва проф. Статев.

Проф. Павлова отбеляза много доброто дългогодишно партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси и изтъкна, че конференцията е преминала границите на факултетно събитие и се превръща в общоуниверситетско. Тя пожела успешна работа на участниците - с нови виждания и резултатни научни спорове.

По време на конференцията

Преди девет години тази конференция се породи от необходимостта младите хора да се изявяват в научната област, посочи доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и съпредседател на програмния комитет. Той бе категоричен, че конференцията е марка на УНСС, че пленарните доклади съчетават уникален професионализъм и са еталон за младите научни работници.

Приветствия към участниците в конференцията отправиха и Виктор Трифонов, главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, и Христо Славов, управител на ОРКП „Мисъл”, издател на сп. "Счетоводство плюс данъци, социални отношения".

Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на УНСС (вляво), и Виктор Трифонов, главен секретар на КПНРО

Встъпителен пленарен доклад изнесе проф. д.ик.н. Иван Душанов, „доктор хонорис науза“ на СА „Д.А. Ценов – Свищов. Той говори по темата „Щрихи на концепция за законов регламент на статута на ръководителя на счетоводната система на предприятието у нас“. На тема „Ефективни методи за борба с корпоративни измами“ бе докладът на Йордан Карабинов, председател на УС на Института на вътрешните одитори на Република България. Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт счетоводители, говори на тема „Очаквани промени в българското счетоводно законодателство във връзка с изискванията на новата директива за финансовите отчети“

Заседанията бяха организирани в три панела: „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“, „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“ и „Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС“.

 

Галерия снимки от Девета международна научна конференция на младите учени  ...