Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“

В края на октомври в град Ташкьопрю, Турция, с проведе първа среща по проект 2013-1-TR1-LEO04-47840 8 “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местните власти в областта на селския туризъм в обхвата на Европейската квалификационна рамка“, финансиран по програма „Леонардо да Винчи“ – Партньорства. В срещата участва проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ към Бизнес факултета.

Проф. д-р Диана Копева (вдясно) по време на срещата

На церемонията по откриване на форума присъстваха кметът на община Ташкьопрю  Хюсеин Арслан,  областният управител на област Кастамону, представители на местните власти, университета в Кастамону, бизнеса и организации, подпомагащи местното икономическо развитие и селския туризъм.

Партньорите по проекта представиха своите институции и презентираха състоянието на селския туризъм в страните си. Изготвена бе детайлна програма за предстоящите дейности.

Обща снимка от първата среща по проекта

Информация за проекта може да бъде намерена на уеб страницата http://ruraltourism-vet.com.

Галерия снимки от Първа среща по проект “Дефиниране на дейности за професионално обучение на местн ...