Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс"

четвъртък, 31 октомври 2013 15:34

Две значими юбилейни дати бяха чествани в университета - 55-годишнината на Общоикономическия факултет и 65-годишнината на катедра „Икономикс“. Те бяха отбелязани с научна конференция на тема: „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България“. Форумът, на който присъстваха водещи учени и представители на академичната общност, бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н.Стати Статев.

Развитието на факултета от създаването му до днес проследи доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет. Тя отдаде почит към делото на първопроходците и илюстрира постигнатото с десетки красноречиви факти. Петнадесет са днес професорите във факултета, 35 - доцентите, 22 - главните асистенти. В академичния му състав са преподаватели и учени, получили национално и международно признание. Мнозина заемат ръководни длъжности във висшето училище, в държавните структури, на експертни позиции са в публичния и частния сектор. Статистиката сочи, че Общоикономическият факултет е излъчил 11 от общо 18-те ректори на УНСС, включително и сегашния - проф. д.ик.н. Стати Статев. Преподаватели във факултета са били трима от българските премиери, много вицепремиери, министри, депутати, както и еврокомисарят доц. д-р Кристалина Георгиева. Доц. Йотова изтъкна също стремежът на факултета да съчетава световните тенденции с университетските традиции, да съдейства за интегрирането на УНСС в европейското и световното образователно пространство. Вярвам, че за получената най-висока акредитационна оценка на нашия университет сред всички висши училища в страната е допринесъл и факултетът, посочи деканът. Доц. Йотова благодари за подкрепата на ръководството на УНСС, на колегите си, на учителите, „от които наследихме най-висшата ценност, която ни обединява въпреки различността – свободата на духа“. Нея искаме да предадем и на нашите възпитаници, изтъкна тя.

Отдясно наляво: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор и ръководител на катедра "Икономикс"

Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Икономикс“, определи конференцията като значима научна проява. С поглед във времето той открои името на основателя на катедра „Политическа икономия“ (от 1990 г. катедра "Икономикс") акад. Жак Натан, на учените, които дълги години утвърждават авторитета й сред академичната общност. 65-годишнината е сериозна, зряла възраст, посочи доц. Марков и изрази надежда, че и занапред колегите от средното и по-младото поколение ще работят съвестно като преподаватели, ще продължават да правят сериозни научни изследвания и ще бъдат добри възпитатели на студентите.

В голямата конферентна зала на университета

Това е най-организираният, най-силният факултет, категоричен бе ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той връчи поздравителен адрес на доц. д-р Лилия Йотова по повод 55-годишнината на Общоикономическия факултет. „Изминалият повече от половин век е време на академичен градеж, на изпитание и трудности, но и на безспорни успехи, на всеотдайни усилия на основателите на факултета и на нас - техните достойни последователи“, посочи ректорът. Той акцентира върху авторитета и заслуженото уважение, с което днес се ползва факултета, на фундаменталните и специализирани икономически знания, които дава, на богатата и разностранна научноизследователска дейност. Проф. Статев обоснова с два красноречиви факта стремежа на факултета да повишава качеството на обучението: разкриването на специалността „Икономика с преподаване на английски език“ и даването на нов живот на специалността и катедрата „Политическа икономия“. Екипът на факултета е обединен от обща кауза, той създава академични стандарти, каза проф. Статев.

Ректорът не скри пристрастието си към Общоикономическия факултет като негов възпитаник, преподавател, бивш декан, член на академичното семейство, където е преминала цялата му кариера. Да продължим да работим със сърце и душа за нашите студенти и за нашия университет, пожела проф. д.ик.н. Стати Статев.

Ректорът привества факултета и катедрата за двойния юбилей

Проф.д.ик.н. Стати Статев връчи на доц. д-р Лилия Йотова Почетната грамота на ректора на УНСС, с която „награждава Общоикономическия факултет за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 55 години от неговото създаване“.

Ректорът отправи поздравителен адрес и към катедра „Икономикс“. В него се посочва, че шест и половина десетилетия катедрата е пример за вярност към академичните традиции и духа на УНСС, на всеотдайност към университетската мисия, привързаност към каузата на висшето образование и науката, любов към студентите, висок морал и почтеност към благородното преподавателско дело. „Скъпи колеги, като един от вас вярвам, че и в бъдеще ще продължим своята преподавателска и научноизследователска дейност, ще работим още по-упорито, за да отговорим на огромните предизвикателства и на основателните очаквания към нас. Изминалите години показаха, че когато сме заедно, когато служим на едни и същи цели се радваме на сполука“, изтъкна ректорът. Той приветства идеята двата юбилея да бъдат отбелязани с конференцията, която определи като поредното доказателство за търсенията и амбициите, неспокойния изследователски дух, за разбирането празникът да бъде отбелязван така, както приляга на академичната общност.

Проф. Статев връчи на доц. д-р Марчо Марков Почетната грамота на ректора, с която се награждава катедра „Икономикс“ "за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 65-годишнината от нейното създаване".

Почетна грамота за Общоикономическия факултет и... ...и за катедрата-юбиляр    "Икономикс"

Общоикономическият факултет и катедра „Икономикс“ получиха поздравителни адреси за своите юбилеи от Стопанската академия „Д. Ценов“ – Свищов, ПУ „Паисий Хилендарски“, Русенския университет, ЮЗУ „Епископ Неофит Рилски“ – Благоевград, както и от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“.

Работата на конференцията бе организирана в секции по тематичните направления „Макроикономически политики“, „Социологически проблематизации на социеталната криза и политическата икономия и предизвикателствата пред България“, „Трудът и социалната защита – предизвикателства пред България“.

Галерия снимки от Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" ...