Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса”

вторник, 29 октомври 2013 16:52

Юбилейна научна конференция  „Медиите между мисията и бизнеса” се проведе в голямата конферентна зала на университета. Събитието, организирано под  патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе по повод 160-годишнината от рождението на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев. С форума бяха отбелязани и още два юбилея: пет години от създаването на катедра „Медии и обществени комуникации” и десет години от специалност „Медии и журналистика” в УНСС.

Това е третата научна проява, с която нашият университет чества годишнината на своя основател и първи ректор, каза при откриването на конференцията проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Той посочи, че целият живот и дело на проф. Стефан Бобчев са свързани с журналистиката и публицистиката. „За него те са съдба, верую, кауза. От първия ученически ръкописен вестник „Утро“ , който списва в родната Елена когато е на 13 години, първата творба в Славейковия вестник „Македония“, статии в други български издания в Цариград, Букурещ, Одеса, Москва, Пловдив, София, до Съюза на българските журналисти и публицисти, на който е основател и председател в продължение на много години“. Проф. Статев посочи също, че проф. Бобчев е автор на близо 4000 материала, публикувани в 40 вестници и списания, издател, редактор, сътрудник и кореспондент на повече от 20 български и 10 чуждестранни периодични издания.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) приветства преподавателите от катедрата-юбиляр. Вдясно: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, вляво: проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра "Медии и обществени комуникации"

Припомням тези факти, защото съм убеден, че за нашите студенти по журналистика проф. Бобчев е достоен пример за отдаденост на тази уникална професия, каза ректорът. Той цитира изказване на проф. Бобчев актуално и днес: „Журналистиката е едно от най-силните средства за умствено и политическо събуждане на един народ. От журналистиката зависи много направлението, което вземат народните стремления и движения. Строга е длъжността на един вестникар. Тежка е благородната мисия, която се е наел да носи върху своите рамена.“

Проф. Статев поздрави преподавателите и студентите от катедрата по случай двете годишнини. Той изтъкна, че нейни възпитаници вече са част от националната журналистическа гилдия, а от тази година започна своето обучение и първият випуск по новата специалност „Медия икономика“. Вярвам, че днешният научен форум ще бъде принос в изследването на живота и делото на проф. Бобчев и ще хвърли духовен мост между миналото и настоящето на журналистиката, акцентира ректорът.

По време на юбилейната научна конференция

Когато преди 93 години проф. Стефан Бобчев заедно със свои колеги и съмишленици слагат основите на Свободния университет за политически и стопански науки, чийто правоприемник е УНСС, те са ръководени от благородната цел да създадат висше училище със своя индивидуалност, което да отговаря на нуждата на България от висококвалифицирани специалисти, открои в изказването си проф. д-р Петко Тодоров, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“. Той посочи, че днес УНСС е българският университет с най-високата акредитационна оценка и висшето училище с най-голям брой икономически и управленски кадри за трите власти в България. „Съвсем естествено е, като знаем пристрастията на проф. Бобчев в журналистическата и редакционна дейност, в УНСС вече десет години да се готвят кадри за и четвъртата власт“, посочи проф. Тодоров.

Ръководителят на катедра "Медии и обществени комуникации" награди с юбилейна грамота проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на университета, ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Благой Колев, проф. д.ик.н. Никола Великов, проф.  д.ик.н. Пано Лулански, проф. д.ист.н. Филип Панайотов.  С това отличие посмъртно бе зачетен и приносът за развитие на специалността  на на проф. д.ик.н. Димитър Филипов и проф. д-р Константин Ангов.

Проф. Петко Тодоров връчва почетна грамота на ректора на УНСС проф. Стати Статев

Поздравления към катедрата-юбиляр отправиха проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, представители на Факултета по журналистика на СУ „Климент Охридски“, СБЖ, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Института за литература към БАН, от университетските катедри „Национална и регионална сигурност“, „Икономикс“ и др.

В голямата конферентна зала

В програмата на юбилейната научна конференция “Медиите между мисията и бизнеса“ бяха включени 49 доклада в три панела: „Стефан Бобчев в контекста на българската журналистика до края XIX и началото на  XX век”, „Обществената отговорност на медиите, журналистиката и публичната комуникация“ и „Медии и бизнес“.

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция  „Медиите между мисията и бизнеса” ...