Заедно по-информирани от днес

петък, 25 октомври 2013 15:38

„Нека се научим да бъдем по-конкурентни на пазара на труда“ и „Ние сме тук за вашето успешно професионално развитие!” бе своеобразното мото на поредната дискусионна среща под наслов „Заедно по-информирани от днес“. Срещата бе организирана от Студентския съвет и Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

Гост-лекторите на събитието доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор по продължаващото обучение, доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация (ИСК), и доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС (МЦРК),  запознаха студентите с възможностите за професионално развитие и следдипломна квалификация.

Отляво надясно: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Йордан Близнаков, Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет

В презентацията си доц. д-р Близнаков се спря подробно на основните задачи на университетския кариерен център, свързани с неговата информационна и консултантска дейност. Той подчерта, че основната цел на МЦРК е да подпомага и ориентира студентите и докторантите във възможностите за тяхното професионално развитие. Центърът умело сътрудничи с бизнеса, борим се за намаляване на младежката безработица, която е сериозен проблем сега, подчерта доц. Близнаков. УНСС е с най-високата акредитация сред всички висши училища в България от  много години насам, а МРЦК е носител на два национални приза за провеждане на Дни на кариерата, изтъкна възможностите за добър професионален старт ръководителят на Центъра.

Студентите в голямата конферентна зала

Вашият гарант за успешен бизнес в икономиката на знанието е Институтът за следдипломна квалификация, каза доц. Татяна Даскалова, директор на Центъра по факултативно обучение към ИСК. Тя очерта пред студентите визията на института и неговите приоритети. Изграждането на специалисти с висока квалификация и способности за творческо прилагане на знания във всички сфери на обществения живот е основаната ни задача, изтъкна доц. Даскалова. Целта е да се даде допълнителна подготовка на конкурентоспособни кадри от различните професионални направления.

Ст.преп. Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Иван Стойчев и Пламен Недев от Студентския съвет

Доц. д-р Марчо Марков и доц. д-р Иван Стойчев дадоха ценни съвети на студентите, насърчавайки ги и в професионалния път да следват мечтите си.

 

 

Галерия снимки от Заедно по-информирани от днес ...