Тържествено честване на 10-годишнината от създаването на Института по интелектуална собственост и лидерство

петък, 25 октомври 2013 10:22

Тържествено бе отбелязана 10-годишнината от създаването на Центъра по интелектуална собственост, чийто правоприемник е Институтът по интелектуална собственост и лидерство. Специални гости на събитието бяха Георги Първанов, президент на България (2002-2012), ректорът на проф. д.ик.н. Стати Статев и неговите заместници, доц. д-р Игор Дамянов, министър на образованието (2003 г.-2005 г.) и преподавател в университета, проф. д-р Камен Веселинов, председател на Патентното ведомство,  посланик Георги Димитров - постоянен секретар на МВнР, доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на НБС „ВОН“ – КНСБ, ръководители на факултети и катедри, преподаватели.

Тържественото честване

Основателят и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, представи в богато илюстрирана презентация 10-годишната история на института. Той се върна към откриването му на 13 октомври 2003 г. от президента Георги Първанов, генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) д-р Камил Идрис, министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов и доц. д-р Борислав Борисов – депутат в XXXIX Народно събрание. Проф. Борисов открои събития и знакови фигури, свързани с дейността на центъра в национален и международен мащаб, паметни моменти при посещения на ръководители и представители на  СОИС, Европейското патентно ведомство, Академията към СОИС, на видни академични личности, изтъкна значението на изследването „Определяне на икономическия принос на авторско правните индустрии в България” и др. Почетният ректор напомни, че първото  знаково  посещение на новия генерален директор на СОИС д-р Франсис Гъри бе в България през 2009 г., когато той бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза на УНСС“.

Отдясно наляво: проф. д.ик. н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, Георги Първанов, президент  на България (2002-2012).

От дистанцията на времето е добре да се види как са се случвали нещата, как Центърът по интелектуална собственост е утвърждавал както своя национален, така и международния си авторитет, посочи в приветствието си Георги Първанов. Той се спря на динамичния път на развитие на интелектуалната собственост у нас, като открои огромния принос на проф. д-р Борислав Борисов. Чест бе за мен да се срещна с двамата генерални директори на СОИС д-р Камил Идрис и д-р Франсис Гъри, да обменим интересни идеи и предложения, каза президентът Първанов. Той оцени международния авторитет на Института за интелектуална собственост и лидерство като база за още по-убедителни бъдещи резултати и декларира подкрепата си за каузата на УНСС - лидер във висшето образование у нас. 

По време на тържественото честване в конферентната зала на Института по интелектуална собственост и лидерство.

Такива чествания играят ролята на своеобразна машина на времето, защото те не са крайна граница, а дават ориентир какво още трябва да се върши, каза доц. д-р Игор Дамянов. В този смисъл, събитието преди 10 години е поглед в бъдещето, изтъкна той.

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на УНСС и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай десет години от създаването на  Центъра по интелектуална собственост, чийто правоприемник е Институтът по интелектуална собственост и лидерство, изтъкна в поздравителния си адрес ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той посочи, че идеята за раждането на този първи по рода си център в България, който през 2003 г. се превърна в уникално академично събитие, е изцяло на проф. д-р Борислав Борисов, под чието ръководство през изминалото десетилетие Центърът се утвърди като авторитетна институция у нас и в чужбина и се превърна в пример за непрекъснато развитие, усъвършенстване и напредък. „Постигнатите успехи са резултат от Вашия интелект и ерудиция, на умението Ви да мислите и действате перспективно“, изтъкна ректорът. Благодарни сме Ви, че УНСС е единственият университет в България, който има такъв институт, за фонда „Интелектуална собственост“, който е едно от богатствата на нашата библиотека, за всичко, което сте направил и правите със сърце и душа. Проф. Статев изказа възхищението си от изключителната работоспособност, обич към университета и привързаност към академичните традиции на проф. д-р Борислав Борисов. Той изтъкна, че Институтът по интелектуална собственост и лидерство е само един от огромните приноси на почетния ректор за развитието на нашия университет.

Проф. Статев връчи на проф. Борисов почетния знак на ректора, присъден на Института по интелектуална собственост и лидерство, правоприемник на Центъра по интелектуална собственост, „за високи постижения в научноизследователската дейност, принос в академичното развитие на УНСС и по повод десет години от неговото създаване“ (на снимката долу) .

Ректорът връчи на Георги Първанов възпоменателен медал на УНСС с изображението на основателя и първи ректор на университета проф. Стефан Бобчев и девиза „Духът прави силата“.

Ректорът връчи възпоменателен медал на УНСС на президента Георги Първанов.

Със създаването на Центъра се направи крачка, която е уникална за България, изтъкна проф. Камен Веселинов, председател на българското Патентно ведомство. Поздравления за 10-годишния юбилей отправиха и Георги Димитров, постоянен секретар на МВнР, доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на „ВОН“ – КНСБ, и д-р Емил Бенатов.

На честването присъстваха колеги, приятели и съратници

Проф. д-р Борислав Борисов,  почетен ректор на УНСС и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, връчи грамоти на финансовия директор Лидия Дончева, на помощник-ректора Николай Бакърджиев и на директора на дирекция „Материално-техническа база и инвестиции“  Петко Кьосев за техния изключителен принос и съдействие при изграждането на ЦИС.

 

Галерия снимки от Тържествено честване на 10-годишнината от създаването на Института по интелектуа ...