Публична лекция “Трафик на наркотици и международен тероризъм”

петък, 18 октомври 2013 11:25

Публична лекция на тема “Трафик на наркотици и международен тероризъм” изнесе пред студентите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ Родолфо Пейков. Четвъртата лекторска изява в университета на бившия дългогодишен служител на Американската администрация за борба с наркотиците DEA бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност" съвместно с Международния институт за сигурност и сътрудничество (МИСС) и Центъра за стратегически изследвания на отбраната и сигурността на УНСС. 

Родолфо Пейков по време на презентацията му в зала „Научни съвети“

 Експертът по сигурност и превенция на наркотрафика Родолфо Пейков представи сравнителни и най-нови факти, свързани с международния трафик на дрога, разкри  начините за нейното произвеждане и транспортиране. Чрез богат снимков материал той илюстрира движението на световния наркотрафик и персонифицира някои от „играчите“ в престъпния бизнес. Лекторът направи преглед на глобалната заплаха през последните години, като се спря и на ситуацията в България. Данните в глобален мащаб за 2013 г. сочат, че  между 31,9-36,3 млн. души в света употребяват хероин, а около 180,6-230,3 млн. души – канабис. Експертът коментира и реалната заплаха от нов вид наркотици, които още не са поставени под международен контрол.

Студентската аудитория

Във втората си презентация гост-лекторът коментира кризата в Сирия и ситуацията с бежанския поток, като очерта проблемите от гледна точка на сигурността в региона и света.

Ключът за решението е в сътрудничеството, изтъкна Родолфо Пейков, според когото взаимодействието между държавите е от решаващо значение.

Специален сертификат от ректора на УНСС Проф. д.ик.н. Стати Статев получи Родолфо Пейков за цялостния му труд в сферата на сигурността и за сътрудничеството с УНСС. Той му бе връчен от гл. ас. д-р Константин Пудин, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Гл. ас. д-р Константин Пудин (на трибуната) и лекторът Родолфо Пейков

Галерия снимки от Публична лекция “Трафик на наркотици и международен тероризъм” ...