Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“

четвъртък, 17 октомври 2013 16:05

Животът и делото на проф. Бобчев са неразривно свързани с юридическата наука, изтъкна ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на юбилейната научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“. Форумът бе организиран от Юридическия факултет и Алумни клуба на завършилите го по повод 160-годишнината от рождението на проф. Стефан Бобчев и се проведе под патронажа на ректора на университета. В конференцията участваха представители на академичната наука от юридическите факултети и катедри на УНСС, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, РУ „Ангел Кънчев“, ВВМУ „Никола Вапцаров“ – Варна, Техническия университет – Варна, БАН и др.

Когато преди 93 години  проф. Стефан Бобчев, заедно със своите колеги и съмишленици, слагат основите на Свободния университет за политически и стопански науки, чийто правоприемник е УНСС, те са водени от благородната цел да създадат висше училище със своя индивидуалност, което да отговаря на нуждите на Отечеството от висококвалифицирани специалисти, изтъкна проф. д.ик.н. Стати Статев. Той напомни, че още от първата академична година студентите в  трите факултета изучават обща теория на правото, общо държавно право, финансово право, административно право, българско гражданско право, съдебно право, международно право, посланическо право, търговско и морско право.

При откриването на конференцията. Отдясно наляво: проф. д-р Гълъбина Петрова, доц. д-р Иван Цветанов, председател на Организационния комитет на форума, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Габриела Белова

Ректорът открои, че за Юридическия факултет последните години са време на академичен градеж и академични успехи, постигнати с всеотдайността, професионализма и амбицията на преподавателите. Доказателство за това е и високата оценка, дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация, увеличаването на броя на приеманите студенти, непрекъснатото усъвършенстване на учебната и научноизследователската работа, изтъкна проф. Статев. Той благодари за високото доверие конференцията да се проведе под негов патронаж, което е красноречив факт, че „всички помним и ценим колосалното академично дело на нашите създатели“. Убеден съм, че научните доклади и дискусиите ще бъдат сериозен изследователски принос за осветяване на делото на проф. Бобчев в правната наука и ще останат в аналите на нашия университет като част от институционалната ни памет, каза още ректорът.

Ректорът (вляво) открива конференцията

Конференцията е част от юбилейните чествания на проф. Стефан Бобчев, подчерта проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той изказа увереност, че Юридическият факултет ще се утвърди не като един от водещите, а като лидер в юридическото образование у нас. Доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на университета по продължаващото обучение, пожела успешна работа и значим принос на конференцията.

Участници във форума

Важната роля на УНСС и неговия юридически факултет, на преподавателите и юристите с модерно мислене,  изтъкна доц. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Пленарното заседание беше открито с презентациите на проф. д-р Гълъбина Петрова „Проф. Стефан Бобчев: бележит юрист – учен и преподавател“, проф. д.икт.н. Димитър Саздов „Проф. Стефан Бобчев – държавник и общественик“ и проф. д-р Стефка Наумова „Правно-социологическите възгледи на проф. Стефан Бобчев“. В малката конферентна зала се проведе първият дискусионен панел „Проблеми на историята и теорията на правото, на каноническото (черковно) и на обичайното право“, включваш близо 20 доклада. В голямата конферентна зала участниците  дискутираха по „Проблеми на римското право, на частното право и на международното право“ след като чуха резюметата от 29 доклада.

По време на пленарното заседание в голямата конферентна зала

  

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста пр ...