УНСС ще си сътрудничи с Института на вътрешните одитори в България

четвъртък, 17 октомври 2013 11:21

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) Йордан Карабинов подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д.ик.н. Михаил Динев.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и Йордан Карабинов подписват рамковия договор

Споразумението разкрива големи възможности, защото приближава обучението до реалния бизнес, изтъкна проф. д.ик.н. Стати Статев и посочи, че зад ИВОН стоят над 200 фирми, които са потенциални работодатели на кадрите, които УНСС подготвя. Широко е полето за взаимодействие чрез обмен на информация, участие в срещи, лекции, експертизи, консултации, осигуряване на стажове и работни позиции за нашите студенти. Ректорът открои активната позиция за това сътрудничество на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Координатор по реализацията на рамковия договор от страна на УНСС ще бъде проф. д.ик.н. Михаил Динев.

На подписването на документа присъстваха членовете на ректорското ръководство

Йордан Карабинов, който ще бъде координатор по договора от страна на Института на вътрешните одитори в България, също даде висока оценка на документа и се спря на възможностите, който той дава за взаимодействие между академичната наука и практиката.

Проф. д.ик.н. Стати Статев, Йордан Карабинов, проф. д-р Снежана Башева и проф. д.ик.н. Михаил Динев (вдясно) 

Рамковото споразумение поставя конкретна основа за двустранна дейност, в която УНСС със своя научно-експертен потенциал ще участва в лекторска и консултантска дейност, ще съдейства за кариерно развитие на студентите си чрез стажове в ИВОН и в организации, чиито служители са членове на Института.

 

 

Галерия снимки от УНСС ще си сътрудничи с Института на вътрешните одитори в България ...