Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“

Международна конференция „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ се проведе в университета. Десетият юбилеен форум бе организиран от факултет „Международна икономика и политика“ и катедра „МИО и бизнес“ и в работата му участваха представители на академичната общност от български и чуждестранни университети,  от Министерството на външните работи, БАН и др.

Присъствието на експерти от Македония, Сърбия, Турция, Швейцария и Великобритания,  участието на много млади хора и актуалността на обсъжданите теми, открои проф. д-р Антоанета Василева, декан на „Международна икономика и политика“. Тя изтъкна, че за десетте си издания конференцията се е развила от докторантска до мащабно събитие с  международно участие. Проф. Василева изрази увереност, че интересните доклади и презентации ще дадат научен принос по темата и изказа благодарност към основните организатори на форума – доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, и доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“.

От името на ръководството на университета проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, поздрави участниците в конференцията и изтъкна, че тя се вписва в най-доброто от академичната традиция за изследване на процесите у нас и в света.

Успех в работата на форума пожела от името на министъра на външните работи Кристиан Вигенин генералният директор на Главна дирекция „Европейски въпроси“ на МВнР Руси Иванов. Като равносметка на интеграцията определи форума доц. д-р Светлана Александрова от катедра „МИО и бизнес“, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието и храните. 

Много млади специалисти участваха в работата на форума

Работата на конференцията включваше близо 50 доклада, разпределени тематично в пет сесии. С „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно“ Руси Иванов от Министерството на външните работи направи основополагащ преглед на европейската визия на страната ни, като открои някои главни аспекти на процеса. Той коментира и сериозното предизвикателство пред страната ни, свързано с бежанския поток от Сирия.

Докладите "Позицията на Германия в Европейския паричен съюз – причини и последствия" на доц. д-р Йорданка Статева от катедра „МИО и бизнес“, "Гражданското общество в България - шест години след европейското членство" на доц. д-р Ивка Цакова от катедра "Политология", "Конкурентоспособност на българското стопанство - конкурентни предимства и недостатъци" на доц. д-р Мария Марикина от катедра "Икономикс" бяха част от работната програма в голямата конферентна зала. Участниците в малката конферентна зала дискутираха върху докладите "Споразумението за партньорство България - ЕК "2014-2020" на проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра "МИО и бизнес", "Управление на портфолио на проекти" на доц. д-р Матилда Александрова от катедра "Управление" и др.

Доклади представиха както преподаватели и докторанти от УНСС, така и техни колеги от Икономическия институт – Варна, СУ „Св. Климент Охридски“, Аграрния университет – Пловдив, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Техническия университет – Габрово, университет „Проф. д-р Асен Златаров“, колеж по туризъм и др.

По време на сесията в малката конферентна зала

 

Галерия снимки от Международна конференция анализира „Членството на България в Европейския съюз: ш ...