Кризата в Сирия бе обсъдена на кръгла маса

понеделник, 07 октомври 2013 14:58

Кризата в Сирия влезе в дневния ред и на академичната общност. Участниците в кръглата маса, организирана от катедра „Международни отношения“, дискутираха по темата ”Кризата в Сирия и отражението й върху новия международен ред”.

Форумът бе открит от проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и политика“. Тя изтъкна актуалността на темата и изрази убеденост, че участниците в кръглата маса ще откроят различни гледни точки, ще направят задълбочени анализи и ще дискутират резултатно върху проблематиката.

Проф. д-р Антоанета Василева открива форума. Вляво - проф. д-р Динко Динков, вдясно - доц. д-р Георги Чанков

Необходимо е въпросът за кризата в Сирия да бъде поставен от  гледна точка на сигурността, на международното право, на геополитиката. Кризата трябва да бъде разгледана и от гледна точка на участниците в нея - преки и непреки - преди всичко САЩ, Русия и други като Турция и Иран, открои насоките в работата на форума доц. д-р Георги Чанков, научен секретар на катедра „Международни отношения“.

Сирийската криза зае дипломатическата арена и е една от актуалните теми - предизвикателство за международната общност, резюмира Петко Дойков, директор на дирекция „Политика за сигурност“ в Министерството на външните работи.  В изказването си той постави акценти върху развоя на събитията в Сирия, най-засегнатите от кризата, бежанците и адекватността в действията на българските държавни институции.   

Петко Дойков (вляво) коментира събитията като представител на Министерството на външните работи

Проф. д-р Динко Динков от катедра „Международни отношения“ направи обзор на събитията, движещите интереси, особената роля на САЩ и Русия, както и на регионалните фактори Иран, Турция и Израел. Той проектира събитията на фона на т.нар. арабска пролет, спря се на отношенията между глобалните и регионалните играчи, разясни позитивните последици от резолюцията на Съвета за сигурност, коментира унищожаването на химическия арсенал на Сирия и др. Трябва да започнем да се държим като сериозни участници в съвременния свят, коментира въпроса за българската позиция по сирийския въпрос проф. Динков.

Участници в кръглата маса

Материалите от кръглата маса ще бъдат отпечатани в специализирано периодично издание.

Галерия снимки от Кризата в Сирия бе обсъдена на кръгла маса ...