Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“

четвъртък, 03 октомври 2013 14:22

Национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии“, посветена на Международната година на статистиката, се проведе в голямата конферентна зала на университета. Двудневният форум бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ и в него участваха учени от УНСС, СА „Димитър Ценов“ - Свищов, Икономическия институт - Варна,  ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград,  СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, както и представители на БАН и Националния статистически институт.

При откриването на конференцията (отляво надясно): проф. д-р Валентин Гоев, проф. д-р Камелия Стефанова, проф. д-р Стоян Цветков, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, проф. д.м.н. Николай Божинов

Международната година на статистиката е сериозно признание за  приноса на статистическата наука за измерване на обществения прогрес, отбеляза ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на форума. Той определи статистиката като една от „вечните специалности“, без която не може нито една държава.  Ректорът подчерта особената тежест и роля на факултет „Приложна информатика и статистика“, създаден преди 5 години, и се аргументира и с факта, че  „половината от ректорския екип в университета са статистици“. Впечатляващ е броят на професорите във факултета, те са се доказали в науката и практиката, имат своето място и в управлението на държавата, посочи още ректорът.

Шестдесет са участниците в конференцията, които ще представят 58 доклада, оцени значението на научния форум ректорът и изрази увереност в значимостта му.

Ректорът на УНСС приветства участниците във форума

Статистиката е навсякъде около нас – от храните, които консумираме, до прогнозите за времето и готовността за действие при извънредни ситуации, посочи проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика".  Тя открои трите основни цели на международната инициатива: повишаване на доверието и обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото;  популяризиране на статистиката като професия, особено сред младите хора; насърчаване на творчеството и развитието на статистическата наука.

В голямата конферентна зала

Значението на статистиката нараства, широко е приложението на статистическите методи и модели в много области, изтъкна и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор и ръководител на катедра "Статистика и иконометрия". Тя открои много доброто взаимодействие между трите катедри на факултета в активната научна дейност.

Конференциите са същността на изследванията и затова очакваме много добри резултати и творчески дух на дискусиите, посочи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Той се спря на развитието на младите кадри, като изтъкна, че в катедрата има 15 докторанти.

Математиката е тясно свързана със статистиката, математическият език е първото условие за разбирането на всички модели, подчерта проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“.

Участници в националната конференция

Висока оценка за провежданата конференция дадоха и представителите на катедрите по статистика от Икономическия институт- Варна и СА „Димитър Ценов“-Свищов.

Работата на двудневната конференция продължи с пленарния доклад „Предизвикателствата на остаряването на населението“ на проф. д-р Тодор Калоянов от катедра „Статистика и иконометрия“. В трите секции бяха обсъдени темите "Методология на статистическите изследвания", "Приложни статистически изследвания" и "Съвременни достижения на приложната информатика и комуникационните технологии в бизнеса".   

Галерия снимки от Двудневна национална научна конференция „Съвременно развитие на статистиката и и ...