УНСС ще си сътрудничи с Центъра за европейско университетско образование

Съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти предвижда договорът между УНСС и Центъра за европейско университетско образование – ZEUS, Австрия, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Антон принц Собиески цу Шварценберг, вицепрезидент на Центъра.

Двете страни ще си партнират в осъществяването на учебна дейност и обучение през целия живот, на образователен франчайз и на териториално изнесено обучение, в разработването на учебни програми и създаването на съвместни образователни структури на територията на Австрия. 

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и Антон принц Собиески цу Шварценберг подписват договора.

Приемът на студенти ще бъде в съответствие на Болонската декларация за мобилност на студенти и изискванията на УНСС. Обучението по всяка университетска специалност ще се провежда от преподаватели на двете страни.

Координатор на договора от страна на УНСС е доц. д-р Владя Борисова, а от страна на Центъра – проф. д-р Славейко Господинов.

Високо оценявам бъдещото сътрудничество между УНСС и Центъра за европейско университетско образование, което ще ни позволи да стъпим на австрийския образователен пазар и да докажем нашия огромен потенциал като авторитетна академична институция, подчерта ректорът проф. Статев.

Документът за бъдещото сътрудничество между УНСС и Центъра за европейско университетско образование е подписан. 

Принц Собиески изрази възхищението си от визията за бъдещето и компетентността на партньорите си от УНСС, както и своята убеденост в успеха на съвместното сътрудничество.

Гордост е, че българското образование излиза извън пределите на страната, заяви проф. Господинов.

Договорът е подписан за срок от шест години.

 

Галерия снимки от УНСС ще си сътрудничи с Центъра за европейско университетско образование  ...