Kандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит)

вторник, 27 септември 2011 0:00

СЪОБЩЕНИЕ

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация" организира кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2012/2013 г., както следва:

1. ОБЩ КУРС

I модул (български език и езикова култура) и II модул (математика - основи) - 60 часа - 420 лв.

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ по модул III:

- Математика - 60 ч. - 420 лв.
- История на България - 60 ч. - 420 лв.
- География на България - 60 ч. - 420 лв.
- Български език и литература - 60 ч. - 420 лв.

Курсовете ще се провеждат от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Института за следдипломна квалификация, съгласно приложения график.

Записването започва от 7 октомври и се извършва на адрес: София 1797, бул. „Кл. Охридски" № 2 (спирка „Онкология" на автобус 88, 280 и 413 и спирка „Г. М. Димитров” на метрото), стая 104 г-жа Янка Тодорова всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа с документа за платена такса за съответния курс на следната банкова сметка на ИСК:

ИCK при УHCC, гр. София, бул.,,Климент Охридски" № 2
УниКредит Булбанк София – Kлон Аксаков
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207В платежния документ задължително се вписват трите имена на кандидат-студента, името на курса и телефон за връзка.

Първия ден кандидат–студентът се явява задължително с лична карта и платежния документ в 7.45 ч. в съответната зала.

За допълнителна информация на следните телефони:

(02) 862 12 24 и 0888 000 244 (Янка Тодорова) или
(02) 962 56 24 и 0889 798 999 (Сашка Ицкова)
факс – (02) 862 74 47График на кандидатстудентските курсове
за УНСС за учебната 2012/2013 г.

Съботно - неделни
Коледната ваканция

А. Общ курс

I модул (бълггарски език и езикова култура)
II модул (математика – основи)
60 ч.
12, 13, 19, 20, 26
и 27.11.20
11 г.

3, 4, 10, 11, 17
и 18.12.2011 г.

2 ,3, 4, 5, 6
и
7.01.2012 г.

Б. Специализирани курсове – III Модул:

1. Математика
2. История на България
3. География на България
4. Бълг. език и литература
60 ч. 60 ч. 60 ч. 60 ч.
12, 13, 19, 20, 26
и 27.11.20
11 г.

3, 4, 10, 11, 17
и 18.12.2011 г.

 

2, 3, 4, 5, 6
и
7.01.2012 г.

В. Чужди езици:

1. Английски език
2. Немски език
60 ч. 60 ч.

2, 3, 4, 5, 6
и
7.01.2012 г.

Графикът на курсовете, които ще се провеждат от февруари 2012 г.
ще
бъде публикуван след 10 януари 2012 г.

Галерия снимки от Kандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) ...