УНСС ще участва в създаването на високотехнологичен парк

четвъртък, 30 май 2013 11:23

Съвместни действия за осъществяването на проекта за създаване на високотехнологичен парк в България и сключване на допълнителни споразумения и договори при необходимост предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и „София тех парк“ ЕАД. Той бе подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Елица Панайотова, изпълнителен директор на дружеството.

В документа е записано още, че ще бъдат създадени връзки между интернет страниците на двете страни и контакти с трети страни от взаимен интерес, ще се организира обучение на студенти и млади иновативни предприемачи (включително в рамките на нови и съществуващи магистратури и други форми), подготовка и защита на докторски тези и др.

 

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Елица Панайотова

Галерия снимки от УНСС ще участва в създаването на високотехнологичен парк ...