Меморандум за сътрудничество между УНСС и CEUS – Австрия

Съвместно обучение в Австрия на бакалаври и магистри на английски език и обучение на докторанти от Европейския съюз в УНСС предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и CEUS – Австрия (Center for European University Studies). Документът бе подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и вицепрезидентите на центъра Антон Принц Собиески цу Шварценберг и проф. д-р Славейко Господинов.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Антон Принц Собиески
след подписването на меморандума.

 

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и CEUS – Австрия ...