Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus

сряда, 22 май 2013 16:51

В голямата конферентна зала на университета за първи път бе представена платформата e-campus. На „премиерата“ присъстваха министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. проф. Николай Милошев, министърът за развитие на електронно правителство Роман Василев, ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, с чието съдействие бе осъществено събитието.

Това е българското висше училище, което през последните години реализира цялостна политика за електронизация в своята учебна, научноизследователска и административна дейност, посочи безспорните основания на УНСС за домакинство Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета. Той конкретизира направеното: въвеждането на електронни кандидатстудентски, семестриални и държавни изпити, работата на дигиталната библиотека, безплатния достъп на всички преподаватели и студенти до най-големите е-бази данни и др. Нашите студенти – бакалаври и магистри – имат "е-досие" от много години и сега всички изпитни резултати се изпращат в системата уеб-студент. Всички студенти могат да получават в реално време електронните си оценки, те се разнасят в електронните им досиета и се оформя електронна главна книга, изтъкна ректорът.   

Отляво надясно: Роман Василев, проф. Стати Статев, чл. кор. Николай Милошев, проф. Валентин Кисимов

Целта на срещата ни е да направим запознаване с развитието на проекта е-campus, който засяга всички студенти в България, каза проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията на УНСС. Проектът събира на едно място наличните електронни услуги за студенти и обединява академични интернет пространства, като e-campus дава възможност на студентите да ползват и персонализират използваните от тях е-услуги.

Платформата campus.egov.bg e базирана на съществуващи решения. Тя дава възможност на студентите и преподавателите да ползват и персонализират е-услуги, да участват активно в новоизграждащата се онлайн общност, да тестват и развиват е-услуги, които те смятат за важни и необходими, изтъкна Роман Василев, министър за развитие на електронно правителство. „Единната точка за достъп ще помогне за бързото развитие на нови модели на общуване, ще повиши персоналната конкурентоспособност и ще създаде ценно електронно съдържание“, посочи той.

По време на срещата

Българските студенти са елитът на нацията. Поставянето им във фокуса на подобна платформа е оправдано и логично. Ползите за студентите не се ограничават само с услугите и безплатния интернет. За участието си в различни секции на платформата те ще могат да получават атрактивни бонуси и придобивки като безплатни онлайн уроци, достъп до различни информационни и обучителни ресурси, участие като модератори в различни форуми, изтъкна  министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. проф. Николай Милошев. Порталът ще служи и на преподавателите, за да представят своите програми, графици и събития, да публикуват актуални новини и да общуват със студентите. Помогнете той да стане по-качествен, за да го ползвате по-пълноценно, призова присъстващите министър Милошев.

Орлин Кузов (вляво) представя проектите на министерството

Към платформата са интегрирани и два важни проекта на МОМН – „Студентски стипендии“ и „Студентски практики“, които бяха представени от Орлин Кузов, директор на дирекция "Информационни и комуникационни технологии" към МОМН.

На събитието в голямата конферентна зала на университета присъства ректорското ръководство на УНСС, преподаватели и студенти, журналисти.

Галерия снимки от Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus   ...