Ректорът на УНСС подписа изявлението на Мрежата за решения на ООН за устойчиво развитие - UN SDSN - в подкрепа на Срещата на върха

вторник, 09 юли 2024 16:25

Мрежата за решения на ООН за устойчиво развитие - UN Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN), част от която е нашият университет, излезе с Изявление в подкрепа на Срещата на върха - Statement by University Leaders in Support of the Summit of the Future - UN SDSN.

Изявлението е подписано от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, заедно с представители на още над 120 университета от цял свят. Ректорът на УНСС е председател на Националната мрежа за решения за устойчиво развитие SDSN Bulgaria, а нашият университет е и координатор на Националната мрежа, която бе създадена в УНСС през юни 2023 година (на снимката долу).

В Изявлението на UN SDSN се казва: „Ние, университетските лидери от цял свят, сме обединени в подкрепа на Целите за устойчиво развитие и обещаваме да подкрепяме правителствата, бизнеса и гражданското общество за постигането на тези цели. Като членове на Мрежата на ООН за решения за устойчиво развитие (SDSN), ние публикуваме това изявление, за да подкрепим държавите-членки на ООН, при подготовката им за Срещата на върха за бъдещето (SOTF).

Ние подчертаваме ключовата роля на университетите. В днешната глобална икономика на знанието висшето образование е незаменимо за икономическия успех. Успешните икономики, които са в състояние да поддържат висок стандарт на живот и да бъдат в челните редици на бързо развиващите се технологии, трябва да гарантират, че значителна част от младите хора получават висше образование. Освен това квалифицираните учители за началните и средните училища също са продукт на университетите и са от жизненоважно значение за възпитаването на етика на устойчивото развитие и на умения за бъдещите лидери на нашите общества“.

  

Галерия снимки от Ректорът на УНСС подписа изявлението на Мрежата за решения на ООН за устойчиво р ...