УНСС ще бъде първият български партньор на фондацията UniCredit & Universities

сряда, 15 май 2013 12:14

 

Подкрепа за обучения и инициативи в областта на финансите, икономиката, правото, политиката и социалните науки обсъдиха ректорът проф. д.ик.н Стати Статев и  Джанантонио Де Рони, генерален секретар на фондация UniCredit & Universities. На срещата присъства и Аналиса Алеати, научен секретар на фондацията.

Фондацията, която е създадена през 2009 г., осигурява годишни стипендии и специализации в чужбина на талантливи студенти. Победителите в конкурси, организирани от UniCredit & Universities, получават 25 хиляди евро стипендия за период от две години и продължават обучението си във водещи университети.

 

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев (в средата) с представителите на фондацията

Ректорът запозна гостите с нашия университет и подчерта, че основен приоритет в неговата дейност е предоставянето на най-добри условия за образование на студентите. Проф. Статев приветства предложението на Фондация UniCredit & Universities за сътрудничество и предложи УНСС да стане първия български партньор на фондацията.

Двете страни се договориха да си партнират в световната електронна мрежа и да обявят партньорството си в своите уебсайтове.

Галерия снимки от УНСС ще бъде първият български партньор  на фондацията UniCredit & Universities  ...