Годишна среща на директорите на училищата – членове на Асоциацията на езиковите училища

сряда, 19 юни 2024 14:53

Втората годишна среща на директорите на училищата, членуващи в Асоциацията на езиковите училища в България (АЕУБ), се проведе от 16 до 18 юни 2024 г. в Учебно-оздравителната база на УНСС в Равда.

В срещата участваха директори и заместник-директори на училищата – членове на учредената през 2023 г. Асоциация. Академичното ръководство на УНСС бе представено от проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност, която приветства участниците от името на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров, и подчерта, че „развитието на Асоциацията на езиковите училища в България е особен приоритет за ръководството на УНСС, защото допринася за укрепването и задълбочаването на връзката между средното и висшето образование“. Тя изрази задоволството си от факта, че „в рамките само на една година от учредяването си Асоциацията на езиковите училища в България успя да се институционализира и да заработи активно в изпълнение на мотото си „Заедно в езиците, обединени в образованието“. В заключение проф. Александрова пожела ползотворна работа на участниците в работната среща и нови успешни инициативи.

Председателят на АЕУБ доц. д-р Васил Петков на свой ред поздрави участниците с добре дошли и отбеляза интензивната и ползотворна работа на всички членове на Асоциацията през изминалата една година от нейното учредяване. Той сподели, че за тази една година, Асоциацията е организирала и успешно е провела няколко значими събития – Националното състезание по гражданско образование и международно сътрудничество и Националния конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения, победителите в които са получили сертификати за прием в УНСС, както и Националното интердисциплинарно състезание по чужди езици, победителите в което са удостоени с парични награди, осигурени от спонсори. Ръководството на Асоциацията има амбицията Националното интердисциплинарно състезание по чужди езици да бъде включено в календара на МОН и да разшири обхвата на конкурсните езици с китайски, японски и други.

На официалното откриване от страна на УНСС присъстваха още доц. д-р Елена Симеонова, ръководител на катедра „Политология“, чийто академичен състав разработи основната част от изпитните въпроси за Националното състезание по гражданско образование и международно сътрудничество; доц. д-р Антония Пенчева, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, чиято колегия подготви и участва активно в провеждането на Националното интердисциплинарно състезание по чужди езици; гл. ас. д-р Кристиян Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“ и активен участник в инициативите на Асоциацията.

Работната програма продължи със заседание на УС на Асоциацията. Дневният ред на заседанието включваше отчет за дейността и финансов отчет; приемане на нови членове; обсъждане и приемане на годишен план на АЕУБ за периода юли 2024 – юни 2025 г. Доц. Петков представи подробен програмен и финансов отчет за дейността на Асоциацията и подчерта факта, че за изминалата година Асоциацията се е увеличила с 6 нови членове, а още 4 училища са заявили желание и предстои да направят постъпки за членство.

Голям интерес сред участниците предизвика обучителната лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Кризисни комуникации за образователната институция“. Те съдържаше реални казуси и конкретни практически насоки как да се действа при кризисни ситуации от различен характер, които засягат авторитета на училището, учителите, учениците.

Вторият ден от програмата включваше дискусия на тема „Връзките средно образование – висше образование: възможности и перспективи“. Тя бе модерирана от доц. д-р Васил Петков и гл. ас. д-р Кристиян Желев. В нея активно участие взеха всички присъстващи, като бяха обсъдени различни предложения за нови инициативи за следващия програмен период. Дискусията завърши с интерактивен брейнсторминг по поставените от гл. ас. д-р Кристиян Желев въпроси за работата на Асоциацията към момента, очакванията в рамките на следваща година и вижданията за Асоциацията след 5 години. Получените интересни мнения, идеи и предложения бяха обобщени в конкретни инициативи, които намериха място в работната програма за следващата година.

Годишната среща на директорите на училищата – членове на Асоциацията на езиковите училища в България, завърши своята работа с единодушното приемане на работния план за следващата календарна година, в който са предвидени нови спортни и културно-творчески инициативи, които ще допринесат за по-нататъшното укрепване на връзката на езиковите училища с УНСС.

    

Галерия снимки от Годишна среща на директорите на училищата – членове на Асоциацията на езиковите  ...