УНСС с нови специалности в ОКС „бакалавър“ за новата учебна 2024 - 2025 година

сряда, 19 юни 2024 13:58

Новите специалности в портфолиото на УНСС за учебната 2024 - 2025 година в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ са „Здравен и делови туризъм и икономика“ и „Бизнес администрация с преподаване на английски език“, които ще се изучават само в дистанционна платена форма на обучение. Специалностите „Бизнес администрация“, „Публична администрация“ и „Регионално развитие“ не са нови. Те вече се изучават в редовна форма на обучение, от новата учебна 2024 - 2025 година ще се предлагат и в дистанционна форма.

Проф. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“ и директор на Регионалния център за дистанционно обучение –  Хасково, където ще се преподава специалността „Бизнес администрация с преподаване на английски език“ посочи, че дистанционната форма на обучение става все по-популярна. Изборът на този начин на обучение правят не само по-възрастните студенти, той е все по-желан и от младите. Това е така, защото дава възможност едновременно за работа и за учене. Ученето през целия живот не е някаква химера, то е инспирирано от действителността. И в световен мащаб има тенденция към нарастване на дела на студентите, които желаят да се обучават дистанционно, спрямо общия им брой. Дистанционната форма на обучение дава възможност за повече самостоятелна подготовка на студентите, които освен че учат и работят, имат и семейства. Тази форма набира скорост заради уникалната възможност, която дава – да учиш, където и да се намираш по света. „Бизнес администрация с преподаване на английски език“ е първата бакалавърска специалност изцяло на английски език в дистанционна форма на обучение. Подходяща е за хора, които искат да усъвършенстват езика си и за българите, които живеят в чужбина и е една от световно признатите и предпочитани специалности“, коментира проф. Миронова.

Проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, подкрепи бъдещите студенти в специалност „Здравен и делови туризъм и икономика“ при техния избор: „Скъпи приятели, бъдете сигурни, че обучението при нас ще бъде изключително иновативно, дискусионно и интегрирано с експертите от бизнеса. Ще имате от наша страна приятелско отношение и позитивната комуникативна среда.“ Обучението е насочено към представителите на туристическия бизнес и техните служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма и работят из цялата страна и извън нея. Хорариумът е редуциран и насочен към дискусии, анализи, обмен на добри практики и видео проекти, обучението е онлайн и достъпно от всяка точка на света, според новите туристически концепции на  Bleisure tourism и Tourism WorkNomads, а платеният прием гарантира класиране по първо желание, което прави специалността изключително конкурентна. Представянето на специалността пред медиите, пишещи за туризъм е на 25 юни в зала „Тържествена“ под мотото „БРАНД БЪЛГАРИЯ - гостоприемство в четири сезона“.

Документи за кандидатстване в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за всички специалности, които предлага УНСС, могат да се подават на място в УНСС от 10 до 28 юни 2024 вкл. в Центъра за прием на документи в УНСС или онлайн от 10 до 30 юни 2024 г. вкл. през платформата „Уеб-прием“ на УНСС.

Галерия снимки от УНСС с нови специалности в ОКС „бакалавър“ за новата учебна 2024 - 2025 година ...