УНСС ще си сътрудничи с водещ Узбекистански университет

вторник, 18 юни 2024 16:48

Подписа се меморандум за сътрудничество между УНСС и Международния университет по туризъм и културно наследство „Пътят на коприната“, Самарканд, Узбекистан. („Silk Road“ International University of Tourism and Cultural Heritage, Uzbekistan – SRIUTCH).

Доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор по научноизследователската дейност, подписа меморандума от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, заедно с проф. Сардорбек Самаридинов, зам.-ректор по международно сътрудничество, който подписа споразумението от името на ректора на Узбекистанския университет Азиз Абдухакимов (на снимката долу).

„Сътрудничеството между университетите по света е изключително важно, защото то спомага за подобряване на образователното и културното разбирателство между страните, за развитието на науката и образованието. Един от приоритетите на нашия университет е именно международното академично сътрудничество, което разширяваме и с този меморандум“, каза доц. д-р Мария Воденичарова.

Проф. Сардорбек Самаридинов обясни, че Международният университет по туризъм и културно наследство „Пътят на коприната“ в Самарканд е водещ научен и образователен център в Централна Азия, с постижения в научната и образователната дейност. „Ние може да осъществим сътрудничество не само в областта на туризма, но и по отношение на икономическите дисциплини, които също са приоритет на нашия университет. Да насърчим съвместните научни изследвания в областта на туризма, културното наследство и икономиката, както и създаването на съвместни програми и обмен на студенти и преподаватели“, допълни  проф. Сардорбек Самаридинов.
Главният секретар по дигитализация и киберсигурност доц. д-р Нончо Димитров, който е и зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и основен инициатор на споразумението, обясни, че целта на това сътрудничество е насърчаване на международното разбирателство чрез стимулиране и подкрепа на интернационализацията на научните изследвания във висшето образование.

Преподавателите от Узбекистанския университет обсъдиха конкретните сфери на сътрудничество между двата университета със своите колеги от УНСС, които включват съвместни инициативи и проекти, организиране на конференции, семинари, кръгли маси, съвместни програми за развитие на преподавателите и младите изследователи и студентите.

В срещата взеха активно участие доц. Алишер Шамсидинов, SRIUTCHдоц. д-р Нончо Димитров, доц. д-р Мария Воденичарова, проф. Сардорбек Самаридинов, SRIUTCHпроф. д.н. Борислав Борисов, изследовател в Института по икономика и политики към УНСС и проф. Азис Тухтамишов, SRIUTCH

        

Галерия снимки от УНСС ще си сътрудничи с водещ Узбекистански университет ...