Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на Университета в Равда за десети път

неделя, 16 юни 2024 13:21

Десетото национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда.

Академичното ръководство на УНСС се представляваше от проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики. На Националното съвещание присъстваха 33 директори на училища - членове на АИУБ, както и преподавателите, участвали в подготовката на средношколците.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ, откри съвещанието и подчерта, че за нея е огромно удоволствие да посрещне делегатите на Десетото национално съвещание на АИУБ. Догодина организацията ще чества 10 години от своето създаване, учредена е през месец юни 2015 г. Проф. д-р Даниела Фесчиян изтъкна, че при започване на дейността си Асоциацията е включвала УНСС и 14 икономически училища, а към момента членовете на АИУБ са 43 - Университетът за национално и световно стопанство и 42 средни училища от цялата страна.

Проф. д-р Даниела Фесчиян открива Националното съвещание на АИУБ

„За мен е изключителна чест и удоволствие да ви поздравя от името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, обърна се към присъстващите проф. д-р Матилда Александрова и допълни: „Цялото ректорско ръководство на УНСС подкрепя дейността на АИУБ. Адмирации за всичко, което правите. През годините Асоциацията се развива и надгражда, увеличава капацитета си и работи активно за поддържането на връзката между средното и висшето образование. Нашата мисия е обща, тя е да изграждаме талантите на България. Талантите, които успешно се реализират и в нашата страна, и в чужбина, но в сърцето си с гордост носят спомените от обучението си във вашите училища и в Университета“.

Проф. д-р Матилда Александрова, проф. д-р Даниела Фесчиян, проф. д-р Цветана Стоянова (от ляво надясно)

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи Годишния отчет за дейността на АИУБ през периода 2023-2024 г. Тя подчерта, че през отчетния период са приети 2 нови членове на Асоциацията –  СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък и Професионалната техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Самоков.

Проф. д-р Даниела Фесчиян отбеляза, че през изминалия отчетен период са изпълнени всички заложени в Плана за действие инициативи на АИУБ.  В допълнение към тях са осъществени посещения на средношколци от АИУБ в УНСС, при голям интерес от страна на учениците са преминали Националните състезания, които АИУБ организира. Осъществени са посещения на лекционни курсове от ученици от училищата - членове на АИУБ с цел промотиране на академичните традиции на УНСС и подкрепа на средношколците за по-плавен преход между средното и висшето образование. Тя посочи, че през тази година са се провели и първите Национални игри за средношколци за „Купата на Асоциацията на икономическите училища в България“. Състезанието е преминало при висок интерес с участието на над 100 ученици от 5 училища - членове на АИУБ и 1 извън структурата на Асоциацията.

„Още при създаването на АИУБ идеята беше да изградим мост между средното образование с приемственост във висшето образование и връзка с бизнеса. Благодарение на всеотдайната работа на всички членове на Асоциацията това вече е факт. На всички наши състезания и инициативи присъстват спонсори и представители на водещи бизнес компании, които са бъдещи работодатели на вашите възпитаници“, акцентира пред присъстващите проф. д-р Даниела Фесчиян.

Тя представи обобщени резултати от проведените от АИУБ Национално състезание по финанси и счетоводство, Национално състезание по икономикс и Национално състезание по икономика и управление.

Участниците в Националното съвещание дадоха висока положителна оценка за постигнатите резултати и приеха с пълно мнозинство Годишния отчет за дейността на Асоциацията.

Съвещанието премина с богат дневен ред, който включваше интересни презентации, ползотворни дискусии и много споделени идеи.

Презентацията на проф. д-р Матилда Александрова беше на тема „Жизнен цикъл на студента: Политика на УНСС за приобщаване на студентите чрез обучение и практика“. Тя представи  дейностите по кандидатстудентската кампания на Университета, създадената организация за привличане и прием на студенти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната дейност и подчерта, че ключов приоритет на УНСС е да предлага модерни специалности с богато учебно съдържание и практическа насоченост в 59 бакалавърски специалности и над 90 магистърски програми. Проф. Александрова отбеляза, че е направено допълнение към Политиката по качеството, като част от стратегическото управление на Университета - качество в посока интернационализация, дигитализация и научноизследователска дейност и развитието на УНСС, като еталон за иновативни образователни, изследователски и работодателски практики, както и проактивно поведение и присъствие на глобалния пазар на образователни услуги. Тя посочи, че УНСС е най-доброто висше училище според акредитационната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация. Оценката 9.80 е най-високата, получавана от български университет. От тази година Университетът разполага с модерен колцентър, в който служителите работят с помощта на изкуствен интелект и отговарят на всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания.

„Университет – бизнес: Възможности за развитие и реализация на студентите на УНСС“ беше темата на презентацията на проф. д-р Цветана Стоянова. Тя запозна присъстващите с партньорствата на УНСС с бизнеса и работодателските организации и допълни, че към вече сключените над 200 меморандума за сътрудничество с бизнес организации и институции, тази година са подписани още 80 нови споразумения. „Връзката „университет – бизнес” е важна, за да може бизнесът да се развива и да получава необходимите му кадри с подходящо образование и с точен профил на специализация“, подчерта проф. д-р Цветана Стоянова. Тя представи трайно изградените отношения с бизнеса и успешните бизнес академии, които УНСС реализира съвместно с Кауфланд България, Coca-Cola Hellenic, водещата строително-инвестиционна компания Match More и др. В рамките на тези инициативи студентите, освен стипендии, получават възможност за стаж, а доста от тях намират и своя първи работодател. Проф. Стоянова отбеляза и подобренията, които УНСС е направил по отношение на учебната среда, като удобните споделени пространства, изградени с подкрепата на бизнес партньори. През 2023 г. Университетската библиотека е изцяло реновирана, което я превръща в съвременен център за информация,  знания и предоставяне на модерни услуги за студентите и преподавателите.  Проф. д-р Цветана Стоянова обобщи, че не е случайно, че през тази година УНСС получи наградата „Бранд на България“ в категория „Иновативни университети“.

Г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и зам.-председател на АИУБ, се включи в съвещанието онлайн и представи своят ежегоден доклад, фокусиран върху „Проблемите и перспективите пред българското професионално образование“. Представените данни за състоянието на професионалното образование и конкретно на професионалното образование в направление „Икономика“, предизвикаха огромен интерес.

Г-жа Мая Гешева, член на КС на АИУБ и директор на Националната финансово-стопанска гимназия, изрази удовлетвореност от отчетените резултати от дейността на АИУБ, от новите идеи и възможности, които форумът очерта. Тя благодари на проф. д-р Даниела Фесчиян за всеотдайната работа и на ректорското ръководство на УНСС за подкрепата.

Националното съвещание с единодушие прие предложения от проф. д-р Даниела Фесчиян План за действие на АИУБ за учебната 2024/2025 г. В него е заложено организиране на Национална конференция  по повод 10-годишнината от създаването на АИУБ, на която ще бъдат наградени учители и директори на училища - членове на Асоциацията.

Участниците в Десетото национално съвещание направиха традиционната обща снимка, показваща устойчивостта и надграждането им във времето

    

Галерия снимки от Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се провед ...