Алумни асоциацията на катедра „МИО и бизнес“ организира среща-дискусия на тема „Знания vs. Умения“

петък, 14 юни 2024 18:11

Катедра „МИО и бизнес“ проведе среща-дискусия на тема „Знания vs. Умения“, организирана от Алумни асоциацията на Kатедрата.

Доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и председател на Алумни асоциацията към Катедрата, откри събитието и подчерта, че провеждането на такива формати вече е традиция: „На тях бизнесът се среща със студентите и преподавателите, а ние, преподавателите, повече слушаме, за да можем да подобрим учебните програми и начина на преподаване“.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров посочи, че УНСС полага сериозни усилия за засилването на връзките с бизнеса, а катедра МИО е изключително активна в тази посока. „Много от координаторите по меморандумите за сътрудничество, които Университетът всяка седмица сключва, са именно от тази катедра“. Той коментира, че ролята на Алумни общността би могла да бъде още по-голяма, защото тя е важен резерв за всеки един университет и притежава голям потенциал. Той даде за пример факта, че УНСС е логичният избор за бизнеса, когато търси успешни кадри, припомняйки високото ниво и качество на обучението, както и получената от Университета акредитация.

Доц. д-р Моника Моралийска, зам.-ръководител на катедра „МИО и бизнес“доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна политика и икономика“; ректорът проф. д-р Димитър Димитров; доц. д-р Васил Петков; доц. д-р Александър Христов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Международна икономика и политика“; доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност;  гл. ас. д-р Кристиан Желев, катедра „МИО и бизнес“

Доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, също посочи, че катедра МИО и Алумни асоциацията към нея са изключително активни и могат да се похвалят с голям брой организирани събития. Той припомни слогана на УНСС „Духът прави силата“ и допълни: „Катедрата е носител на духа, който прави силата, а присъствието на толкова гости, изключително успешни специалисти в своята област, показва, че „Пътят на успеха минава през УНСС“.

Доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна политика и икономика“, подчерта, че събитието ще допринесе за подобряване на учебния процес, защото „за нас е важно да чуем гласа на бизнеса, да получим обратна връзка, да подобрим учебните и работните процеси и да обновим базата“.

Срещата-дискусия „Знания vs. Умения“ потърси отговори на редица въпроси, като: може ли без знания да има умения; къде е мястото на университетското образование в професионалното развитие на студентите; какво трябва да дава университетът – знания или умения, и кое е по-важно за професионалното развитие; възможно ли е студентът да придобие практически умения, ако няма базови умения; къде е балансът между необходимостта от фундаментални знания по МИО и практическите умения.

В рамките на деня  се проведе и докторантски семинар, на който 35 редовни докторанти на катедра „МИО и бизнес“ запознаха ръководството с напредъка по дисертационния си труд. 

Семинарът беше открит от доц. д-р Васил Петков, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, който отбеляза, че целта е да бъде подпомогнат процесът на разработване на научните тези. Присъства и доц. д-р Светла Бонева, декан на факултет „Международна политика и икономика“, която изтъкна важността на семинара за предстоящата акредитация на докторската програма на Катедрата, а доц. д-р Моника Моралийска, зам.-ръководител на Катедрата, посъветва докторантите да подхождат сериозно към изследователските си задачи, за да не се налага прекъсване или удължаване на крайните срокове.

Доц. Светла Бонева, доц. Васил Петков, доц. Моника Моралийска и д-р Кристиан Желев

         

Галерия снимки от Алумни асоциацията на катедра „МИО и бизнес“ организира среща-дискусия на тема „ ...