Националната електрическа компания, Mr. Bricolage и Карго-партнер са новите партньори, с които УНСС подписа меморандуми

четвъртък, 13 юни 2024 15:25

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров подписа меморандуми за сътрудничество с „Националната електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД), „Карго-партнер“ ЕООД и „Доверие Брико“ АД.

Меморандумите включват реализирането на съвместни инициативи с УНСС с цел подпомагане на обучението на студентите, организиране на публични лекции, конференции, бизнес академии, състезания, конкурси, възможност за стажове в дружествата.

„УНСС има традиции в отношенията си с бизнеса и развива дългосрочни партньорства с водещи компании, финансови и държавни институции, организации от неправителствения сектор и национално представените работодателски организации. Хората от бизнеса участват в процеса на обучение и практическата подготовка на нашите студенти“, каза ректорът проф. Димитър Димитров.

В рамките на споразумението УНСС и НЕК ЕАД ще работят съвместно за създаване на нова магистърска програма „Енергийна сигурност“, която ще открие още възможности за взаимодействие между академичната среда и енергийния сектор. Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, а от страна на НЕК – д-р Марияна Тренкова, ръководител отдел „Договорноправен и правна защита“.

Ректорът проф. Димитров и инж. Мартин Георгиев, изпълнителен директор на НЕК (от дясно наляво)

Инж. Мартин Георгиев, проф. д-р Димитър Димитров, д-р Марияна Тренкова 

С Димчо Димчев, управител на „Карго-партнер“ ЕООД

Акцент в меморандума с „Карго-партнер“ ЕООД е провеждането на стажове в една от най-големите международни компании, която се занимава с въздушен, сухопътен, морски и железопътен транспорт. „Студентите на УНСС са изключително подготвени и желани от нас стажанти. Ние им предлагаме 18-месечни платени стажове, като по няколко месеца те имат възможността да работят в различни отдели – продажби, счетоводство, контрол и финанси, оперативно качество. След това, ако желаят, могат да останат в компанията“, каза Ралица Вачкова, ръководител отдел „Човешки ресурси“, координатор по споразумението. От страна на УНСС координатор е проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“.

Доц. д-р Борислав Арнаудов, катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“; проф. д-р Христина Николова, проф. д-р Димитър Димитров, Димчо Димчев, Ралица Вачкова, гл. ас. д-р Георги Димитров, научен секретар на катедрата и доц. д-р Ташко Минков от същата катедра (от ляво надясно)

С Mr. Bricolage, представлявано от дружеството „Доверие Брико“ АД, УНСС ще си сътрудничи в осигуряването на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите чрез посещения на място, срещи с практици, организация на стажове и други инициативи, както и подпомагане на качеството на обучението чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи. Партньорството ще включва и обучение на кадри на дружеството.

Андрей Евтимов, изпълнителен директор на „Доверие Брико“ АД и възпитаник на УНСС, сподели, че компанията предлага обучения на своите служители на ниво търговски умения, а за обучението в мениджърските умения разчитат на университетското образование. Той посочи, че в компанията работят 700 души, някои от които възпитаници на УНСС. „Стремим се постоянно да повишаваме квалификацията на нашите кадри, особено на ръководните.“

Координатор по споразумението от страна на УНСС е инж. Юлиян Прилепски, директор на дирекция „Управление на собствеността“, а от страна на „Доверие Брико“ АД – Емануил Манев.

Проф. д.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор; проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; Емануил Манев; Андрей Евтимов; ректорът проф. Димитров; инж. Юлиян Прилепски, директор на дирекция „Управление на собствеността“ (от дясно наляво)

„Национална електрическа компания“ ЕАД произвежда и търгува с електрическа енергия на свободния и регулирания пазар. Производствената дейност включва производство на електроенергия от ВЕЦ/ПАВЕЦ, стопанисване на хидротехнически съоръжения, изграждане и извеждане от експлоатация на производствените обекти и други спомагателни дейности. Дългосрочните стратегически цели на Дружеството са насочени към развитие в областта на доставките на електрическа енергия, гарантиране сигурността на доставките при производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ, опазване и възстановяване на околната среда и др.

 „Карго-партнер“ ЕООД предлага цялостно портфолио от международни и информационно-логистични услуги за широк спектър от индустрии. Предоставя консултации и персонализирани решения, рационализира процесите по цялата верига на доставки.

„Доверие Брико“ АД изгражда, експлоатира и управлява верига магазини за търговия на дребно със стоки за бита и ремонтна дейност, като притежава изключителното право да ползва френската търговската марка на Mr. Bricolage в България.

Галерия снимки от Националната електрическа компания, Mr. Bricolage и Карго-партнер са новите парт ...