Национален научно-технически форум „Дигитално висше образование 4.0“

четвъртък, 13 юни 2024 15:24

Центърът за напреднало лидерство, създаден към катедра „Индустриален бизнес“, организира научно-техническия форум „Дигитално висше образование 4.0“ на тема: „Бъдещето на потапящите технологии в образованието и обучението“. Форумът събра заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева, университетски преподаватели, представители на БАН, на различни изследователски центрове и ръководители и експерти от технологични компании.

От името на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров зам.-ректорът по научноизследователската дейност доц. д-р Мария Воденичарова поздрави участниците. „Ние трябва да се адаптираме към поколението, което сега расте в социалните мрежи, да използваме водещи технологични методи в процеса на преподаването, за да имаме успеваемост. Сигурна съм, че съвременните иновативни методи за преподаване подпомагат по-бързото и по-лесното усвояване на знанията и уменията“, каза доц. д-р Мария Воденичарова.

 Наталия Митева, зам.-министър на МОН, доц. д-р Мария Воденичарова и доц. д-р Калоян Димитров

„Съвременният свят се променя много бързо. Само през последната една година с навлизането на изкуствения интелект се промениха всички елементи на традиционната образователна система. Нашата задача в Министерството на образованието и науката е да приобщим технологиите към педагогиката, към процеса на преподаване на знания и умения. Образованието и обучението не са задача само на МОН, това е една обща задача и на университетите, и на бизнеса, които трябва да подскажат как технологиите, които сега излизат, могат да направят процеса на учене по-добър и по-ефикасен“, каза Наталия Митева, зам.-министър на образованието и науката, която обясни, че към МОН е сформирана постоянна работна група от експерти на Министерството, от университетски преподаватели и хора от бизнеса, която работи върху визията за дигиталното образование и управлението на обучителните процеси.

Доц. д-р Калоян Димитров, директор на Центъра за напреднало лидерство, поздрави стратегическите партньори ZenART VR и Ozone.bg, както и представителите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Института по интелектуална собственост и трансфер на технологии, Научноизследователския център за развитие на бизнес компетентности „Иновации и конкурентоспособност (u2b)“, Факултета по телекомуникации на ТУ – София,  VR Еxpress, VR Lab BG, VAR Lab – Sofia Tech Park, Incineration Productions JSC. 

„Форумът, който събра представителите на български технологични компании, изследователски центрове и експерти,  ще се фокусира върху конвергенцията на Industry 4.0 и Education 4.0изразяваща се като трансформационен процес в нашия образователен сектор като „Висше образование 4.0“, каза доц. д-р Калоян Димитров, който беше и модератор на събитието.

В първия панел („Силата на образователната дигитализация и трансформация“) презентациите застъпиха въздействието на виртуалната и разширената реалност върху образованието. Подробно се коментира ученето чрез игра, полезността на игровия принцип в педагогиката.

Дискусията засегна разработването, прилагането и разпространението на виртуалната и разширената реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии.

Във втория панел („Еволюцията на потапящата реалност и технологиите“) се представиха разработени и внедрени решения за виртуална реалност (VR), добавена реалност (AR), смесена реалност (MR), 360-градусови видеа/снимки и метавселената и как те помагат на образователните процеси.

    

Галерия снимки от Национален научно-технически форум „Дигитално висше образование 4.0“  ...