Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет

понеделник, 29 април 2013 13:09

Това е първата триезична магистратура на нашия университет, която ще бъде осъществена на базата на подписания договор за съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. В УНСС има осем езикови магистратури и четири съвместни с чуждестранни университети, но това е първата, при която обучението ще се води на български, френски и английски език, съобщи Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, при представянето на новата магистърска програма на българското и френското висше училище. Събитието бе организирано от катедра „Икономика на туризма“, съвместно с гост-лектора доц. д-р Евгения Маделин. В голямата конферентна зала на университета присъстваха и проф. д.ик. н. Христо Проданов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“,  проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня  Парушева, научен секретар на катедрата, доц. д-р Вера Пиримова, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели, студенти от  III и IV курс на специалността „Икономика на туризма“, много преподаватели.

От ляво на дясно: проф. Димитър Тадаръков, проф. Стати Статев, доц. Евгения Маделин

Катедра „Икономика на туризма“ и нейната специалност заемат особено място в университета, те са носители на сериозна част от престижа на УНСС, изтъкна проф. д.ик.н. Стати Статев. Той напомни, че УНСС е лидер на висшето образование в страната, че влог за този реален висок рейтинг има и катедрата. От тази година специалността „Туризъм“ се присъедини към общо десетте специалности, които в нашия университет се изучават изцяло на английски език, каза ректорът и посочи, че съвместната магистърска програма с английския университет Нотингам Трент вече има 7-годишна история. Той поздрави катедрата от името на ректорското и академичното ръководство с постигнатия успех и изрази надежда, че „след две година с проф. Тадаръков да връчим първите дипломи на нашите възпитаници, които достойно ще ни представят в новата магистърска програма между УНСС и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция“.

Интересът към новата магистърска програма бе много голям

Днес е наистина много тържествен момент за УНСС, посочи проф. д-р Димитър Тадаръков и изтъкна големите възможностите, които дава подписаният договор за съвместна магистратура и признаването на магистърските дипломите на двата университета.

Условията на новата програма представи и доц. д-р Евгения Маделин, преподавател във френския университет. В презентацията си тя „отведе“ студентите до четирите града в близост до висшето училище, разположено на брега на Ламанш, разказа за университета с 11 хиляди възпитаници, представи кампуса, кредитната система, показа програмите и етапите на обучение в магистратурата, възможностите за стипендии и работа.

Доц. Евгения Маделин по време на презентацията си

Кандидатите трябва да владеят френски и английски език поне на ниво В2, според Европейската езикова рамка, посочи доц. Пиримова, която очерта възможностите на студентите да комбинират Еразъм обучението с магистратурата „двойна диплома“.

Сред тях са бъдещите кандидати по новата съвместна магистърска програма

Галерия снимки от Нова съвместна магистърска програма на УНСС с френски университет  ...