Ден на доброволеца в/от УНСС

Днешният Ден на доброволеца в/от УНСС е продължение на последователната политика на академичното ръководство за създаване на подкрепяща среда за нашите студенти и докторанти, посочи  проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета, при откриването на празничния ден под мотото: „Доброволците не винаги имат свободно време, те просто имат сърце!“. В аула „Максима“ присъстваха Минчо Коралски, изпълнителен директор на „Агенцията за хората с увреждания“ (АХУ), проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, преподаватели, много студенти.

Проф. д. ик.н. Стати Статев и Минчо Коралски (вдясно)

В приветствието си проф. Статев изтъкна, че началото на тази благородна дейност датира още от преди близо век, когато е създадено дружество на студенти-доброволци в СУПСН, предтечата на УНСС. „Тази традиция непрекъснато се развива и обогатява“, посочи ректорът и приведе факти: Междууниверситетският кариерен център към УНСС бе инициатор за издаването на първия в България пътеводител на брайл, разработи Кодекс и добри практики за създаване на отворена и достъпна академична среда за студентите със зрителни увреждания. Проф. Статев съобщи още за обученията по жестомимика, специалните благотворителни балове, адаптираната учебна среда, работата по проекти за равнопоставеност и професионалното ориентиране и кариерно развитие на студентите с увреждания. „Днес те могат да ползват говорящата програма в библиотеката и сайта на УНСС, специално оборудваните за тях компютърни места в библиотеката, информационната система „Студент“ и кариерния център", изтъкна проф. Статев и съобщи, че Ректорският съвет е взел решение за  изграждането на още една рампа на един от входовете на университета. „Правим всичко необходимо за 118-те наши студенти и докторанти с увреждания да се чувстват равнопоставени със своите колеги“, категоричен бе проф. Статев.

Преподавателите и студентите в аула "Максима"

Ректорът посочи, че този ден е заключителен етап на университетския проект за създаване на подкрепяща среда за студенти и докторанти с ръководител доц. д-р Мария Стоянова. На 18 април завърши обучението на 57 студенти-доброволци от различни специалности, които са се запознали с професионалния профил на доброволците, с  правата на хората с увреждания, с психологията на  контакта  и етикетното поведение при работа с тях. „Няма да скрия радостта си, че освен отлични студенти, вие сте добри хора, готови да помогнат на нуждаещите се. Защото да си доброволец означава да имаш голямо сърце, в което съжителстват добротата, любовта, надеждата, вярата“, каза ректорът на младите хора в залата.

Ректорът връчва сертификатите

Да бъдеш доброволец е много важно и дефицитно в наше време, посочи проф. д-р Валентин Гоев, които определи Деня на доброволеца като събитие, което не се случва много често. Радвам се, че има млади хора, заинтересовани да помогнат на хората с увреждания, обърна се към доброволците от университета и Минчо Коралски. "Вие държите изключително важен изпит на прага на своя живот. Проблемите на хората с увреждания са бариерите, които ние като общество поставяме пред тях и пред самите себе си", допълни той. Университетът е да получаваме знания и да се развиваме като хора, каза и Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет, който сподели пред колегите си опита на доброволец.

Сертификат за един от 57-те доброволци-социални асистенти

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Минчо Коралски връчиха сертификатите на първите 57 доброволци-социални асистенти в университета. Тяхната основна задача е да помагат на студентите и докторантите с увреждания в обучителния процес на УНСС.

Един от първите социални асистенти в университета

В концертната програма присъстващите проследиха  пантомимичните изпълнения, синхронното пеене и танците, представени от актьори с увреден слух от театър „Мим-Арт” и група „Жестим”. (на снимките долу)

Галерия снимки от Ден на доброволеца в/от УНСС ...